Du er god

Jørdi Jacobsen og Torild Dahle Olsen - Klikk for stort bilde

Jørdi Jacobsen og Torild Dahle Olsen har gjennom prosjektet "Du er god", lært elever og lærere om selve livet. På Rådgiverkonferansen 2014 fikk 150 rådgivere og veiledere en innføring i et fag som ikke finnes, men som burde vært obligatorisk.

 

- Det høres kanskje litt svulstig ut, men elevene etterspør virkelig et fag som heter "Livet", forteller Jørdi Jacobsen, tidligere ingeniør og nå lærer og rådgiver ved Mosjøen videregående skole.

Grunnleggende øvelser

Men for å trekke det hele ned til en litt mer jordnær og daglidags tilnærming, utdyper Jacobsen gjerne prosjektet som ble presentert på Rådgiverkonferansen 2014 i Bodø.

- Det handler blant annet om å gi elevene - eller for så vidt også lærere - noen verktøy og metoder for å bli kjent med seg selv og gjennom å vekke indre ressurser, også vekke følelsen av eierskap og ansvar for eget liv.

Må takle mestringskultur

Rådgiveren forteller at svært mange elever trenger sosialpedagogisk veiledning. Det viser også Ungdataundersøkelsen som metodisk har slått fast at selv om mange ungdommer er veltilpasset og det relativt sett er lite kriminalitet, rus eller andre større problemer, så opplever ungdommene selv både håpløshet og depressive symptomer.

- Vi trenger å lære ungdommene å takle utfordringer man møter i livet. Vi vet at det er en del ungdommer som opplever å være skolelei, mobbing, vansker hjemme, rus, vanskelige relasjoner til venner, redsel og andre vanskelige ting. Vi opplever at ungdommene lever i en tid med høyt mestrings- og forventningspress, forklarer Jacobsen.

Setter i system

Torhild Dahle Olsen, tidligere elektriker og lærer, jobber i Oppfølgingstjenesten, og hjelper elever tilbake på rett spor, når manglende motivasjonen til skolegang eller andre årsaker har ført til en pause i utdanningsløpet.
- Det finnes mange gode rutiner og tiltak i skoleverket, også i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skolen. Men det finnes ingen systematisk jobbing som er rettet mot den enkelte elevens selvbilde og indre trygghet. Vi trengte en modell for å lære dem om egne ressurser, og verktøyene til å ta disse i bruk. Vi kan ikke skåne elevene for livet. Det er som det. Men vi kan lære elevene at de selv kan ta kontroll over reaksjonsmønstre, og hvordan de velger å la andre påvirke ens egne følelser og handlinger.

(Artikkelen fortsetter under videoen)
 


Indre krefter

I formålsparagrafen står det at “elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong”. Jacobsen og Olsen ønsker å overføre den noe overordna paragrafen til konkret handling.

- Vi har i samarbeid med livsveileder Inge Ås utarbeidet et læringskonsept der vi gjennom konkrete øvelser følger opp disse intensjonene. Elevene sier de er blitt betydelig mer kjent med seg selv - og at de opplever det som viktig. De har fått en ny indre styrke til å håndtere uro i livet sitt, utdyper Olsen.

20 timer livslære

Gjennom prosjektet "Du er god", har elevene vært samlet fire kvelder, hver på fem timer. Rett etter skoletid, har de først startet med et måltid varmt mat, før de har kjørt i gang med teori om hvordan kroppen og hjernen henger sammen. Og de har vært gjennom øvelser som har bevisstgjort dem i hvordan de selv reagerer i trygge så vel som vanskelige og stressede situasjoner.

- Elevene har selv de ressursene de trenger - men de trenger å lære hvordan de skal finne dem og bruke dem til å ta eierskap til eget liv, forteller Jacobsen.

Karriereveiledning

Olsen og Jacobsen påpeker at "Du er god" ikke er et reparasjonsprosjekt. Tvert imot er det et helsefremmende og frafallsforebyggende prosjekt som er med å legge grunnlaget for at elevene kan ta gode valg for egen framtid.

- Dette er viktig å ta med seg inn i karriereveiledning. Gjennom dette kurset vekker vi de ressursene som bor i ungdommen selv. Ved å bli kjent med seg selv får de et enda bedre grunnlag for å vite hvilke grunnleggende kvaliteter de har, hva de liker og hvilke verdier som er viktige når de skal gjøre karrierevalg framover, forteller Jacobsen.

Slår fast at du er god

Prosjektet "Du er god" handler ikke om å gå dypt inn i en selvransakelse.

- Dette handler verken om gruppeterapi eller noen form for behandlingsmetodikk. Det handler om å bli kjent med hvem du er, å erfare at du grunnleggende er ok og finne trygghet til å skape livet ditt slik du ønsker. Gjennom øvelsene lærer elevene rett og slett å lytte til seg selv, forklarer Olsen.

- Skal du ha noe å gi til andre, så må du ivareta deg selv først, underbygger Jacobsen, og fortsetter;

- I et samfunn med så mange muligheter der mange elever opplever et høyt forventningspress fra mange kanter, tilrettelegger vi slik at elevene kan få kjenne etter hvilke verdier som er av betydning for dem. I følge en dansk lege som heter Søren Ventegodt blir vi syke av å ikke gjøre det som er verdifullt for oss, avslutter Jørdi Jacobsen.

 

 

 Slideshow : Rådgiverkonferansen 2014