- En av de viktigste dagene i året!

Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi- Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober setter fokus på et av de viktigste temaene i alle menneskers liv. Utfordringer knyttet til psykisk helse er også helt sentralt i fylkeskommunens folkehelsearbeid, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

- Fylkeskommunen har blant annet vedtatt en nullvisjon for selvmord, med konkrete tiltak knyttet opp mot forebygging. Men egentlig handler mye av vårt folkehelsearbeid om psykisk hele: Det handler eksempelvis om tilrettelegging og skilting for friluftsliv og egenorganiserte aktiviteter, informasjon om sunne levevaner, satsing på helsefremmende barnehager og skoler og etablering av møteplasser som fremmer fellesskap, trygghet og inkludering, samt mye mer.

Dette er jo tiltak som i høyeste grad betyr mye for den psykiske helsa til folk, sier Saxi som legger til at folkehelsearbeidet skjer i tett samarbeid med kommunene og frivillig sektor/lag-foreninger.

Folkehelsearbeidet prioriteres også den nye samarbeidsplattformen som det nye fylkesrådet presenterte i dag, blant annet gjennom «å styrke innsatsen for bedre psykisk helse innenfor både skole og arbeidsliv, i nært samarbeid med både sivilsamfunn og partene i arbeidslivet.»

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober hvert år, med tusenvis av arrangementer rundt om i Norge. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse og fremme gode levevaner. Tema for 2019 er «Gi tid». Kampanjen har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Tid er penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede.

Fylkesråd Kirsti Saxi har i anledning dagen gitt et økonomisk tilskudd på 30 000 kroner til et arrangement  for nordlandsungdom på konserthuset i Oslo på Verdensdagen, i regi av God Nok-festivalen. Kvelden vil fylles med paneldebatt og diskusjoner rundt viktige temaer knyttet til psykisk hele og kulturelle innslag fra Christina Marie Hjelén Strøm, Tore Johansen og Humle , samt Kent Kristensen & Kommisjonen -  alt under ledelse av skuespiller Frank Kjosås.

- Det er positivt at tiltaket retter seg mot unge fra Nordland som på grunn av  jobb eller studier er bosatt i hovedstaden. Jeg tror at arrangementet kan bidra til å bygge ungdommens Nordlandsidentitet, sier Saxi.