-En milepæl for Nesna, men jobben er ikke ferdig

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas NorvollFylkeskommunen har jobbet tett i lag med kommunen for å få omstillingsmidler til Nesna kommune. Når vi nå har lykkes, så er dette en merkedag for kommunen og fylkeskommunen. Men beløpet må opp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Det ble i dag klart at fylkeskommunens søknad til regjeringen om omstillingsmidler til Nesna kommune er delvis innvilget. Det gis i første omgang 15 millioner til oppstart av omstillingsarbeidet. Totalt bevilges det 56 millioner kroner.

 -Vi er selvsagt glad for at Nesna nå blir definert som en omstillingskommune og det nå kommer en bevilgning, det er helt nødvendig. Samtidig er vi overrasket over at beløpet er betydelig lavere enn det vi hadde søkt om. Fylkeskommunens søknad var på 78 millioner kroner, regjeringens bevilgning er altså 22 millioner kroner lavere. Spesielt fordi Innovasjon Norge også vurderte 78 millioner som et riktig søknadsbeløp. Vi skal nå lese gjennom søknadssvaret fra regjeringen og arbeide opp mot stortingsbehandlingen med tanke på å få beløpet opp, sier Tomas Norvoll.