En seier for ungdommen

Klikk for stort bildeAntallet ungdommer i Nordland som fikk læreplass er gått opp med 13 prosentpoeng på fire år, og ligger nå to prosent over landssnittet.

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) er svært fornøyd med at det nå formidles større andel nordlendinger til læreplass enn landssnittet.

- Det har vært gjort en formidabel innsats for å nå denne økningen i antall formidla ungdommer til læreplass. Jeg kjenner både på stolthet og glede. Dette er viktig for både ungdommene og arbeidslivet, sier Olsen.

Sterk økning

I Nordland fikk hele 1 319 personer av de 1790 som søkte om læreplass i 2017, en lærekontrakt (73,7%). Antallet med ungdomsrett som fikk lærekontrakt økte med 100 personer fra året før.

- Det største oppsvinget så vi da vi innførte formidlingskoordinatorer på alle skolene våre. De lærer elevene hvordan de skal søke til bedriftene, og de er i kontinuerlig dialog med arbeids- og næringslivet i sin region, forklarer Olsen.

Politikk virker

I tillegg mener hun at det politiske presset, og den tette dialogen med kommunene og partene i arbeidslivet har gitt resultater. Olsen gir honnør til de kommunene og de deler av næringslivet som har tatt lærling-situasjonen på alvor.

- Kommunene har kommet sterkere på banen. De skjønner at de har behov for denne arbeidskraften, særlig innen helsefagarbeiderne. Også en del bedrifter har innsett at lærlingene representerer en stor ressurs og en kontinuitet i tilførsel av fagarbeidere i alle bransjer, utdyper Olsen.

Ubenyttet ressurs

Utdanningsråden sier hun vil fortsette å engasjere Nordlands arbeidsliv til å ta inn lærlinger. Også de statlige bedriftene.

- Vi har alle en oppgave å gjøre. For de som står igjen uten læreplass, betyr det en avbrutt utdanning – med en personlig kostnad, og en samfunnsmessig kostnad som resultat. Vi har ikke råd til å la disse ressursene være ubenyttet, avslutter utdanningsråd Hild-Marit Olsen.