En "studiereise" med Lofoten som klasserom

Klikk for stort bilde

Har bedriften din kunnskap om reiselivet som verdikjede i ditt område? Lofoten reiselivfagskole er landets eneste utdanning på fagskolenivå, og starter opp rett over nyåret.

 

- Har bedriften ansatte med god kompetanse på merkevarebygging, sosiale medier og salg? Hvordan er fokuset på vertskapsrollen? spør studierektor Unni Myklevoll, og tilbyr et omfattende studium, som kan tas både på heltid og deltid.

Med helt nysmidd studieplan skal studentene få både destinasjonskunnskap og lære å "designe" opplevelsesprodukter som kundene er villig til å betale for. Totalt gir studiet 60 fagskolepoeng.

For store og små

Det er innspurt i opptaket til årsstudiet som også kan deles opp eller tas over flere år. Studiets fire emner, skal gi både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, koplet mot den bedriften studenten driver eller jobber i. Skolen skaffer praksisplass til studenter som ikke er tilknyttet en bedrift.

- Skal man bli dyktig og lykkes i en spennende, men krevende bransje som reiseliv er, så må man beherske svært mange roller. De fleste bedriftene i nord-norsk reiseliv er små foretak. Derfor blir det viktig å opparbeide seg solid kunnskap i alle deler av det å drive en reiselivsbedrift.

Samlet kunnskap

Studiet som er samlingsbasert, er delt inn i fire delemner.

  • Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign
  • Markedsføring, merkevarebygging og salg
  • Vertskapsrollen og kommunikasjon
  • Entreprenørskap, produktutvikling og økonomi

- Totalt er det lagt opp til 480 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. I tillegg til at studentene må lese en del på egen hånd, ligger det 430 praksistimer i studiet, pluss individuell veiledning. For de som jobber i en reiselivsbedrift er det naturlig å gjennomføre praksisen i egen bedrift, forklarer Myklevoll.

Unikt i landet

Lofoten reiselivfagskole eies av Nordland fylkeskommune, og kom i gang som en følge av en bransje i rivende utvikling og stadige søken etter utvidet kompetanse. Studierektor Myklevoll forteller at det blir et svært variert studium med forelesere knyttet til forskjellig bransjer og organisasjoner.

- Her går vi grundig til verks. Vi formidler forskningsbasert kunnskap om hva som virker, og hva som skal til for å forbedre produktene man selger. Det blir selvsagt rikelig med tid til å belyse egne utfordringer, og å dele erfaringer med alle de andre studentene i samme næring. Det er et unikt studium - det eneste i sitt slag i Norge, avslutter studierektor Myklevoll.