- En unik mulighet for Nordland

Klikk for stort bildeFull jubel da avgjørelsen ble annonsert om at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024. Fra venstre kultursjef i Bodø kommune, Arne Vinje, Henrik Sand Dagfinnrud, kulturell- og kunstnerisk ansvarlig i Bodø 2024, ordfører Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og nestleder i Ungdommens fylkesråd i Nordland Max Hoffmann Berit Stensland - At Bodø er utropt til europeisk kulturhovedstad i 2024 er intet mindre enn fantastisk for Bodø og Nordland. Nå får vi Europas nysgjerrige blikk rettet mot oss og alt vi har å tilby, og ikke bare på kulturområdet, sier en svært fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Det er første gang at en by nord for polarsirkelen er blitt europeisk kulturhovedstad. Nettopp det faktum at Bodø ligger i den arktiske delen av Europa tror Norvoll trigger stor interesse.

-EUs interesse for og fotavtrykk i Arktis blir stadig større. Arktis er cool! Bodø2024s søknad med vekt på vår arktiske beliggenhet har i så måte truffet svært godt. Han legger til at selv om Bodø er utpekt til å være Europeisk Kulturhovedstad, vil også andre byer og tettsteder i Nordland fylke være med på prosjektet.

- Nå kan vi være med på å bygge ei ny bru mellom oss og Europa, basert på kulturelt samarbeid.

Nordområde-prosjekt av dimensjoner

 -Faktisk så er dette vårt største nordområdeprosjekt noen gang. Med de opplevelsene vi skal skape sammen, får vi venner og samarbeidspartnere som vil åpne dører for oss på et senere tidspunkt. Det kommer til å få stor betydning for oss i framtiden når vi skal ta nye steg ut i verden, eksempelvis skape nye internasjonale events, møteplasser og europeiske prosjekter.

Viktig urfolksdimensjon

Norvoll er også svær stolt over den klare urfolksdimensjonen i Bodø2024.

-Jeg tror ingen byer har markert dette så sterkt som oss noen gang, og Sametinget er en helhjertet støttespiller for Bodø og  Nordlands arbeid for å bli kulturhovedstad. Jeg er sikker på at Bodø2024 i vil lykkes som fødselshjelper for spennende kulturprosjekter i skjæringspunktet mellom samisk og europeisk kultur.

Små og store prosjekt

Norvoll er opptatt av at kulturlivet i Bodø og Nordland ser store muligheter i Bodø2024.

 -Dette er ikke bare en anledning for de store prosjektene. Også små og avgrensede, «sære» prosjekter har sin plass i dette bildet. Kravet er at prosjektene har en europeisk dimensjon, det vil si at de kan knyttes opp mot vårt forhold til våre europeiske naboer. Her er det bare kreativitet og skapertrang som setter grenser. Vi har utvilsomt masse spennende og nytt å bidra med kulturelt til våre europeiske venner, samtidig vil vi få nye og viktige impulser utenfra Poenget er å skape noe sammen med andre, slik at det blir et kulturhovedstadsår som blir viktig for innbyggerne i Bodø og Nordland, og for et bredt europeisk publikum. Nå starter for alvor arbeidet med å skape denne magien i 2024, sier Norvoll som ønsker å gi en stor gratulasjon til alle som har jobbet med søknaden til Bodø 2024.

Her kan du lese søknaden:
https://www.docdroid.net/FfdklTw/190815-bodo2024-application2-lowres.pdf#page=100


Klikk for stort bildeStormen konserthus og bibliotek i Bodø. Kenn-Ole Moen