Engasjert folkemøte i Træna

Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo innledet og avsluttet folkemøtet om hurtigbåt i Træna tirsdag 27.januar 2015. Ordfører Per Pedersen lytter - Klikk for stort bilde Samferdselsråden møtte et engasjert folkemøte i Træna tirsdag. Tema var hurtigbåt. 

Debatten på folkemøtet om hurtigbåt i Træna var saklig og engasjert. Samferdselssjef Steinar Sæterdal, samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo (Ap) og driftsdirektør Eirik Olsen frfa Torghatten Nord lytter og noterer. - Klikk for stort bildeOrdfører Per Pedersen (KrF) i Træna ledet folkemøtet tirsdag 27.januar 2015 - Klikk for stort bildeGodt oppmøte på folkemøtet på rådhuset i Træna. Møtet ble ledet av ordfører Per Pedersen (KrF) - Klikk for stort bildeDriftsdirektør Eirik Olsen fra Torghatten Nord orienterte om selskapet og den nye båten i Trænaruten. - Klikk for stort bilde Rådhuset i Træna ble fullsatt under folkemøtet kommunen arrangerte om hurtigbåtrutene til øysamfunnet. Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo (Ap) innledet og forklarte bakgrunnen for at Nordland fylkeskommune må snu hver krone også når det gjelder hva som går til samferdsel. -Dette skyldes to forhold, forklarte hun og viste til at nye anbud på ferje- og båtruter blir vesentlig dyrere enn før, samtidig som fylkeskommunens inntekter går ned.

Engasjert 

Ikke mindre enn 23 prosent av Trænas 484 innbyggere var tilstede på møtet. Naturlig nok engasjerer det når temaet er hurtigbåt og samferdsel til et øysamfunn langt ute i havet.

-Trænværingene er kjent som arbeidssomme og pliktoppfyllende folk, sa ordfører Per Pedersen (KrF) som ledet møtet.

Spørsmålene fra deltakerne var mange både til samferdselsråden, samferdselssjef Steinar Sæterdal i Nordland fylkeskommune og driftsdirektør Eirik Olsen fra Torghatten Nord AS.

Bølger

Olsen orienterte om selskapet som fra 1.februar overtar hurtigbåtruten til Træna og båten MS Fjordprinsessen som blir satt inn i ruten. Båten har tidligere gått i rute mellom Tromsø og Skjervøy og er godkjent for fartsområdet til Træna, med en såkalt signifikant bølgehøyde på 2,5 meter.

-Vi er redd en stor andel av turene til Træna kan bli innstilt hvis båten ikke takler større  bølgehøyde, sa flere av deltakerne på møtet.

Sikkerhet

Både fra fylkeskommunen og fra Torghatten ble det understreket at det er kapteinen på båten som til enhver tid må vurdere sikkerheten og om det er forsvarlig å kjøre.

-Jeg kjenner ikke Trænfjorden spesielt, men vår regularitet ligger på 97 prosent på hurtigbåtene. Vi kjører også til Myken, opplyser Eirik Olsen fra Torghatten Nord.

Dette sa fylkesråden

Innledning, Træna 27.januar 2015

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo

Godt folk.

For det første vil jeg takke dere for at jeg er invitert hit i kveld. Takk også til alle som viser engasjement i hvordan vi kan utvikle samfunnet vi lever i. Når det er sagt skal jeg ikke legge skjul på at bakteppet for at vi møtes her i kveld kunne vært langt hyggeligere. Men som de gode nordlendinger vi er forholder vi oss til det virkeligheten og naturkreftene har å by på. Også når det kommer til utfordringer.

 

Først litt om rammen for min rolle på dette møtet i kveld:

Jeg er kommet hit først og fremst for å lytte. Alle innspill og forslag som kommer fram vil bli notert ned og tatt med i arbeidet videre.

Dernest vil jeg benytte anledningen til å fortelle litt om rammene fylkesrådet og fylkestinget i Nordland arbeider innenfor, hvilke utfordringer vi har fått de siste årene og særlig det siste året.

Akkurat som i de beste familier må vi gjøre de best mulige valg med de pengene vi har. Ikke de pengene vi helst ville hatt. Og som dere vet har ikke Nordland fylkeskommune andre penger enn de regjering og storting bestemmer at vi skal ha.

Penger vi bruker til å drifte et 50-talls båt- og ferjeruter, holde vedlike over 4000 km fylkesvei, drifte godt over 400 busser som stopper 7000 plasser i hele fylket, 16 videregående skoler osv.

Det meste av pengene fylkeskommunen rår over går, som dere skjønner, til skole og samferdsel.

Den store utfordringen for oss som skal få endene til å møtes er nå to ting:

 1. Båt- og ferjerutene er blitt vesentlig dyrere. Prisene fyker i været med langt over 50 %
 2. Samtidig får vi betydelig mindre penger å rutte med.

Vi merker det allerede på budsjettet for i år, men kuttene kommer enda sterkere i årene som kommer.

Godt folk. Dette er politikk. Dette er hva flertallet på Stortinget har bestemt. Vi kan ønske at det er annerledes, men fylkesrådet kan ikke kjøre båt eller buss for penger vi ikke har.

Derfor må vi snu på kronene, derfor må vi legge kabalene slik at flest mulig får et best mulig tilbud.

Fylkesrådet har arbeidet iherdig i «alle retninger» for å få fokus på utfordringene i Nordland. Vi har møtt i Stortinget, vi har møtt regjeringen og for et par uker siden møtte jeg lederen for kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget Helge-Andre Njåstad fra Frp.  Han bekreftet at Nordland fikk alt for lite til båt og ferge.

Det er bra, men like fullt må vi forholde oss til de pengene vi faktisk har. Hvis det ikke skjer noe med overføringene vil vi måtte kutte ytterligere i 2016 og 2017

På samferdsel vil vi måtte ta tak i mange forhold:

 1. Takstøkning – det vil gi oss 20 – 30 mill kroner
 2. Færre får tilbud om TT kort (tilskudd til de som ikke kan bruke kollektivtransport)
 3. Reduksjoner på buss
 4. Praksis i tilfeller der kommunen påfører fylkeskommunen ekstra kostnader (endring i skolestruktur, havnekostnader)
 5. Anløp på steder med færre enn 5 fastboende
 6. Kun til steder med fast bosetting
 7. Bortfall av anløp på steder som har vei eller der det flere anløp på samme øy
 8. Rutenedleggelser eller alternativt tiltak for å få ned kostnadsnivået – Dønna blir erstattet med skyssbåt – alternativet var ingenting
 9. Bortfall av gods på hovedrutene – der alternativer finnes.
 10. Alternativ anbudsform der en skiller mellom kapital og drift – slik som med nybåten i Træna lokal

POENGET er at vi, fordi vi er nødt til det, gjør svært mange tiltak for å få ned kostnadsnivået.

Samtidig må ikke glemme at vi også har fått gjort noen viktige og bra løft for øydistriktene på Helgeland. Det siste året har vi fått fire flunkende nye og større ferjer til Træna, Lovund, Dønna og Herøy.

Så til temaet som opptar mange, hurtigbåtene:

Her er vi i en overgangsfase med kortvarig avtale mens vi venter på at de største hurtigbåtrutene i fylket må ut på anbud.

Når det gjelder ruta til Træna har fylkesrådet og samferdselsavdelingen hatt ekstra god dialog med ordførerne i Træna og Lurøy. Som et resultat av dette vil vi også be om tilbud på et alternativ med hurtigbåt til Træna som mer godkjent for signifikant bølgehøyde på 4 meter.

Personlig skal jeg ikke gi meg ut for å være noen ekspert på bølgehøyder, bare nøye meg med å konstatere at 2,5 meter er standard for hurtigbåter på norskekysten. Det er dette de er godkjent for hurtigbåtene som krysser Vestfjorden til Svolvær og som kjører fra Hammerfest og øyene i havet utenfor Finnmark.
 

Når det gjelder frakting av gods med hurtigbåt vil dette i framtida dreie seg kun om ekspressgods. Det vil si gods man kan bære om bord.

Det vil bety at noen må endre sine rutiner, med godset kommer fram enten med kystgodsruta eller med ferje. Her i distriktet registrerer jeg at en av ekspeditørene stadig utvider sitt tilbud med godsbil til blant annet Træna.

Godt folk, dere skal vite at vi lytter til dere. Vi kommer til å ta med oss alle gode forslag til hvordan rutene kan settes opp, hvordan ferjer, busser og hurtigbåter kan spille sammen for å gi folk og næringsliv på kysten et godt tilbud.

Et tilbud som gir fortsatt vekst og utvikling. Dette skal vi få til sammen i erkjennelsen av at alt ikke kommer til å være som det har vært!

Dette sa ordfører Pedersen og samferdselsråd Bjørkmo etter møtet