Fant hittil ukjent ringformet tunanlegg

Klikk for stort bildeArkeolog Trine Johnson, kulturminneseksjonen Nordland fylkeskommuneForrige fredag ble en spesiell dag ved seksjon Kulturminner i Nordland. Det tolvte ringformede tunanlegget i Nordland ble nemlig oppdaget gjennom studier av LIDAR-foto.

Arkeolog Trine Johnson forberedte seg for befaringer i Bindal, og oppdaget at det var kommet LIDAR-foto for nye områder. LIDAR-foto er en lasermåling av landskapet, og avdekker «røntgen-foto» av kulturminner.

-Vi sjekker rutinemessig om kartavmerkingene er korrekte og om det er kulturminner vi har gått glipp av. Da jeg fant dette spesielle avtrykket i databasen, reiste nakkehårene seg, forteller arkeolog Johnson.

Sjeldne anlegg

Tunanlegg av denne typen fins i området mellom Lista i sør og Bjarkøy i nord. Anlegget på Vassås i Bindal har vært helt ukjent for fagfolk helt frem til nå.

-Vi ser at dette anlegget består av regelmessige veggvoller etter minst 12 hus, med åpning inn mot et tun. Ut fra foreløpige målinger er husene opp mot 15 meter lange, forklarer Johnson om dimensjonene.Klikk for stort bildeTunanlegg Bindal påvist på LIDAR-foto. De runde forhøyningene på begge sider er gravhauger.

Tidlig demokrati

Tunanleggene var i bruk i perioden 200-800 etter Kristus, og tolkes som møteplasser for likemenn, altså en ting-samling etter et slags demokratisk prinsipp. Studier viser at tunanleggene ligger noe perifert i forhold til historisk kjente storgårder, i områder som kanskje har vært betraktet som nøytral grunn.

-Imidlertid ligger de ikke langt fra gårder som har både mektige gravminner, tufter etter stornaust og prestisjegjenstander. Det at tunanleggene kun var i bruk i korte perioder av året, kan være foklaringen på at det er gjort få funn under utgravninger tidligere, forteller Johnson.

Ny historiekunnskap

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV) deler gleden over de nye kulturminne-funnene som gjøres i Nordland.

-Vi har veldig dyktige medarbeidere som jobber systematisk med å avdekke kulturminner. Kartleggingen av Nordland, med denne typen fotografering, gir sakte men sikkert et helt puslespill, som gir oss stadig ny kunnskap om våre tidlige bosettinger. Dette er svært spennende, sier fylkesråd Refsnes.Klikk for stort bildeIllustrasjo av Tor Kvarv - slik kan et Tunanlegg ha sett ut.

Statsdannelse

I løpet av perioden tunanleggene var i bruk endres bruken; fra mange små til tre store; Bjarkøy, Steigen og Tjøtta. Dette kan si noe om politiske endringer. I boka Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 argumenterer Inger Storli for at «tunanleggene representerer en institusjon som var tillagt ansvar for både politikk og juss og var samlingssted for likemenn». Hun sier videre: «fremveksten av riker og innføring av nye styringsmetoder og styringsorgan førte til at de gamle tingstedene mistet sin betydning. Dette skjer samtidig som at kongemakta ble etablert.

-Sist vi oppdaget et slikt tun-anlegg var for tretti år siden. Så dette er sjeldent, avslutter en fornøyd arkeolog Trine Johnson.

Fant du det du lette etter?