Fare for streik i Nordland fylkeskommune

Klikk for stort bildeHR-sjef Vigleik M. AasNordland fylkeskommune mottok før helgen varsel om plassfratredelse fra UNIO, med 289 ansatte som tas ut i streik fredag 24. mai, dersom ikke den sentrale meklingen fører fram.

Streikeuttaket vil først og fremst ramme Bodø videregående skole, Bodin videregående skole og Polarsirkelen videregående skole. Skolene er i gang med å vurdere konsekvensene av streiken dersom den skulle bli en realitet. Skolene er jo nå inne i en eksamensperiode, så ventelig vil det bli en del eksamener som rammes, i tillegg til den vanlige undervisningen.

-Nordland fylkeskommune har i utgangspunktet en restriktiv holdning til å søke om dispensasjon fra streik. Det er arbeidstakerorganisasjonene som eventuelt velger å streike, og med et så massivt streikeuttak som dette vil det nødvendigvis ramme noen uskyldige tredjeparter, sier HR-sjef Vigleik M. Aas.

Vurderer  søke dispensasjon

-Vi vil likevel vurdere å søke dispensasjon fra streiken for ansatte som er nødvendig for å få avviklet eksamener for elever som ikke har en standpunktkarakter å falle tilbake på, da typisk privatister. For disse vil streiken ramme urimelig hardt, sier Aas.

Han håper imidlertid at de sentrale parter kommer til enighet innenfor meklingsfristen. -En streik i offentlig sektor har ingen vinnere, og rammer alltid uskyldige, avslutter Vigleik M. Aas.

 

Informasjon til publikum om streikens konsekvenser vil fortløpende bli gitt på fylkeskommunens hjemmesider www.nfk.no.