Fauske kommune kan kalle seg trafikksikker

Klikk for stort bildeForan står Marlen Rendall Berg, ordfører i Fauske og bak er f.v. Harald Heieraas, Trygg Trafikk; Kari Vassbotn, Trygg Trafikk, Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur; og Geir Mikkelsen, rådmann  - Et kvalitetsstempel på godt og helhetlig arbeid, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Kommunene har et stort ansvar for å forebygge ulykker. De eier veger, barnehager og skoler, de er arbeidsgiver, en stor kjøper av transporttjenester, og de er ansvarlige for innbyggernes helse og trivsel. Når Fauske kommune nå har fått tittelen «trafikksikker kommune», er det fordi de gjør et godt arbeid på trafikksikkerhetsområdet. Et arbeid som skal gi effekt over tid.

- «Trafikksikker kommune» er et godt utgangspunkt for å jobbe med trafikksikkerhet på tvers av flere sektorer, fastslår fylkesråden.  

Viktig i trafikksikkerhetsarbeidet

Med dette er det 19 kommuner i Nordland som kan kalle seg «trafikksikker kommune»

- Å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» er ingen garanti om fravær av ulykker, men det er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig arbeid for å forebygge trafikkulykker, påpeker Bentzen, som også er leder i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU).

Nullvisjon i trafikken

«Trafikksikker kommune» skal kvalitetssikre trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres systematisk i en kommune. Fauske kommune får 75 000 kroner fra Nordland fylkeskommune for sitt arbeid med trafikksikkerhet. I tillegg får hver skole 5000 kroner, og hver barnehage har tidligere mottatt 3000 kroner.

- Vi ønsker å nå målet med null drepte og hardt skadde i trafikken, dermed må trafikksikkerhetsutvalget prioritere midler til de kommunene som arbeider systematisk og helhetlig, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.