Forslagene på plass for Helgeland

Klikk for stort bilde

- Nå nærmer vi oss samferdselsløsninger for en viktig del av Helgeland, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Fylkesrådets mål med arbeidet er å se all samferdsel og kommunikasjon i regionen i sammenheng. Statens vegvesen presenterer i dag sine anbefalinger på hvordan veg- og ferjeforbindelser på Helgeland kan se ut i fremtiden. 
 

Helhetlig løsning for regionen
- Vi skal ha en helhetlig samferdselsløsning. Helgeland er en region i vekst, med et næringsliv som stadig utvikler seg. Derfor må samferdselsløsningen bygge opp under dette, sier fylkesråd Bjørkmo.
 
Samferdselsråden mener det er næringslivets behov som er viktigst. Vi må knytte Sandnessjøen og Brønnøysund nærmere hverandre, slik at reisetiden reduseres. Dette vil styrke konkurransekraften til basebyene våre.
Klikk for stort bilde
En god prosess med mange involverte
- Det har vært viktig å få alle forslagene på bordet før løsningen for Helgeland velges. Det har vært en god prosess med mange involverte og viktige innspill. Nå har Statens vegvesen lagt frem sine anbefalinger. Og så gjenstår det å finne den rette løsningen for Helgeland, forteller Bjørkmo.
 
Vedtas juni 2015
Statens vegvesen skal overlevere den endelige utredningen til fylkeskommunen i desember.
- Når fylkesrådet får overlevert den endelige utredningen blir forslaget sendt ut på høring til kommuner, regionråd og andre berørte parter. Deretter skal den behandles politisk i fylkestinget i juni 2015, sier Bjørkmo.
 
Det var i juni i 2013 at Statens vegvesen fikk i oppdrag fra fylkeskommunen å utarbeide en konseptvalgsutredning (KVU) for fremtidige samferdselsløsninger på Helgeland. KVU for Helgeland har sett på fremtidens hovedvegforbindelse mellom Sandnessjøen og Brønnøysund, og på hvordan Herøy og Dønna kan knyttes til fastlandsvegnettet.