Første helelektriske ferjestrekning i Nordland

Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Svein EggesvikFerjesambandene Horn – Andalsvåg og Vennesund – Holm kan starte med mer miljøvennlig drift på sine samband allerede fra neste år. Fylkestinget i Nordland har bevilget 74 millioner kroner til landanlegg forutsatt at Enova støtter prosjektet, og da kan disse ferjesambandene bli elektriske.

-Dette fremskynder det grønne skiftet på Sør-Helgeland med flere år, og vi er stolt av det samfunnsansvaret vi tar. Nå håper vi at Enova gir oss positivt svar på søknadene om støtte til landanleggene, slik at vi kan starte opp arbeidet, sier en glad fylkesråd Svein Eggesvik (Sp).

Først med helelektrisk i Nordland

På Horn – Andalsvåg legges det opp til 100% elektrisk drift, mens Vennesund – Holm planlegges driftet med 85% elektrisitet, og resterende på diesel-elektrisk. Torghatten Trafikkselskap skal bygge de fire ladestasjonene, og etter hvert skal de overtas av fylkeskommunen.

-Dette grønne skiftet gir en miljøgevinst med reduksjon på opp imot 3 000 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer miljøgasser fra ca. 1 500 biler per år.

Ombygging

Ferjeleiene på Horn, Andalsvåg, Vennesund og Holm bygges om med ladetårn og tekniske installasjoner, slik at ferjene lades mens de ligger ved kai. Kapasiteten på ladestasjonene er på 2,5 GWh og ladingen starter automatisk når ferjene har lagt til. Administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap, Stein Andre Herigstad Olsen ser fram til å ta ferjene inn i det grønne skiftet.

-Med de nye ladestasjonene på plass, er det planlagt å bygge om MF Torghatten til batteridrift. På stekninga Vennesund – Holm skal den nye hybridferja som bygges i Tyrkia nå, MF Heilhorn, settes inn, sier Herigstad Olsen.

Miljøsatsing

Han forteller at mannskapet ser fram til å ta i bruk ny og spennende teknologi, og er svært fornøyd med at Nordland fylkeskommune er villig til å satse, både på det grønne skiftet og på den nasjonale turistveien, fylkesvei 17.

-Dette er en av Norges aller vakreste veistrekninger. Vi er veldig fornøyd med at Nordland fylke er så fremoverlent at de har gått med på ideen vår om å holde stor hastighet på denne omstillingen, avslutter Stein Andre Herigstad Olsen. 

Fant du det du lette etter?