Fortsetter helsefremmende samarbeid

.... - Klikk for stort bilde Susanne Forsland

Det viktige folkehelsesamarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Nordland fortsetter.

Samtlige 44 kommuner har hatt samarbeidsavtaler med fylkeskommunen om folkehelsearbeid. Avtalene som var gjeldene ut 2017 er nå vedtatt forlenget ut 2021 av et enstemmig fylkesting.  

Det er gjort både interne og eksterne evalueringer av samarbeidsavtalene i forkant av forlengelsen. 

-Samarbeidet med kommunene er selve bærebjelken i vårt folkehelsearbeid. Folk lever og former sine liv lokalt. Fra tidlig barndom og i nære relasjoner legges grunnlaget for livsstil og veivalg som i sterk grad vil påvirke den enkeltes helse og folkehelsa generelt, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV)

Regional folkehelseplan

På årets siste fylkesting ble også fylkets første regionale folkehelseplan og handlingsprogram vedtatt.

-Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass vår første regionale folkehelseplan. Den vil ha stor Aase Refsnes (SV) her med boken om folkehelsearbeidet i fylkeskommunen - Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) her med boken om folkehelsearbeidet i fylkeskommunen Susanne Forsland betydning for hele Nordlandssamfunnet og understøtte en samfunnsutvikling der helse ivaretas i alle ledd sier Refsnes

Hun peker på at utjevning av sosiale helseforskjeller og psykisk helse, to av våre største helseutfordringer i dag er gjennomgående og grunnleggende elementer i planen.

-Sammen med årlige handlingsprogrammer har jeg stor tro på at den regionale folkehelseplanen vil bidra til å gi folkehelsen i Nordland et stort løft, sier fylkesråden.

Fant du det du lette etter?