Fortsetter samarbeidet for å forebygge selvmord

Klikk for stort bildeFolkehelserådgiver Ronny Olsen, styreleder i LEVE i Nordland Odd J. Eidner, fylkesråd Aase Refsnes og sekretær i LEVE i Nordland Annelise Jentoft Olsen Susanne Forsland

Nordland fylkeskommune og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) signerte i dag ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er et gjensidig samarbeid om forebygging av selvmord i befolkningen i Nordland, samt sikre god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte etter selvmord.

-LEVE Nordland er en viktig samarbeidsaktør for vårt arbeid med folkehelse og for fylkeskommunens satsning på forebygging av selvmord, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV).

Nullvisjon mot selvmord

Nordland fylkeskommune har en nullvisjon mot selvmord med tilhørende handlingsplan vedtatt i 2015.

- Det å styrke ønsket om å leve hos selvmordsnære mennesker er ingen enkel oppgave, og vi er glade for å ha LEVE Nordland med på laget, sier Refsnes.

Hovedoppgaven til LEVE er å støtte etterlatte og berørte etter selvmord. Organisasjonen jobber også med forebygging av selvmord gjennom åpenhet, opplysningsarbeid og politisk arbeid.

-Vi i LEVE Nordland er veldig takknemlige for samarbeidet med Nordland fylkeskommune. Vårt ønske er blant annet å skape møteplasser hvor det går an å snakke åpent om sorgen etter selvmord, og støtten fra fylkeskommunen har bidratt til å sikre mer kontinuitet i vårt arbeid. Samarbeidet med fylkeskommunen blir lagt merke til nasjonalt, og i en lederartikkel uttalte tidligere styreleder i LEVE: «Look to Nordland!» og fremhevet det som skjer i Nordland som et eksempel til etterfølgelse, sier fylkesleder Odd J. Eidner.

- Ingen skal oppleve å ha det så vanskelig at de ønsker å ta sitt eget liv. Arbeidet med nullvisjon selvmord er et nybrottsarbeid som vekker oppsikt nasjonalt, og vi opplever at andre fylker ser mot Nordland for inspirasjon til eget arbeid på området. Dette er gledelig, men samtidig er dette krevende arbeid og ikke alle piler går i riktig retning. Mens psykisk helse heldigvis får økt oppmerksomhet, er vi nødt til å opprettholde presset også på utviklingen av gode tiltak for å forebygge selvmord. I Nordland har vi ingen å miste, avslutter Refsnes.

 

På fylkestinget 17.-19. juni i år vil  Evaluering av nullvisjon mot selvmord i Nordland bli behandlet. Saksdokumentene kan du lese her

Fant du det du lette etter?