Frivillighet gir mangfold

Klikk for stort bildeKirsti Saxi Susanne Forsland Nordland fylkesting har vedtatt Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024. Formålet er å legge til rette for at frivillig sektor styrkes og fortsatt skal kunne bidra til sterke og levende lokalsamfunn.

Nordland fylkeskommune skal bygge opp under det frivillige arbeidet som gjøres i hele Nordland. Kultur, idrett, og annet frivillig arbeid er svært viktig for sterke og levende lokalsamfunn. Målet med Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024, er å samordne og prioritere satsingsområder for perioden.

-Vi har prioritert opp fem satsinger. Frivillighet er på den politiske dagsorden. Vi ønsker å understøtte mangfoldet av frivillig arbeid som skjer i fylket vårt, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

Møteplasser og nettverk

Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge utenforskap. Å delta i frivillig arbeid øker samfunnsdeltakelsen til den enkelte, gir økt livskvalitet og bedre helse. Fem satsingsområder er vektlagt for de neste fire årene.

  1. Møteplasser, erfaringsutveksling, nettverk og kompetansebygging.
  2. Medvirkning.
  3. Rekruttering og mangfold.
  4. Økonomi.
  5. Samarbeid og forankring.

Mangfold

Visjonen for frivillighetsstrategien er «Frivilligheten – sterk, selvstendig og mangfoldig». Den er likelydende regjeringens grunnlag for frivillighetspolitikk.

-Frivilligheten skal ikke styres, eller legges føringer for, den skal legges til rette for. Vi trenger mangfoldig og bred deltakelse, grupper som i dag i liten grad deltar i frivillig arbeid skal rekrutteres inn i organisasjonslivet og som frivillige, underbygger Saxi.

Samfunnsbygger

Alle sektorer – frivillig, privat og offentlig er ifølge Saxi viktige for å bygge gode lokalsamfunn, velferd og trygghet.

-Vi må samhandle for å nå felles mål i samfunnet vårt. Endringer i frivillig sektor får samfunnsmessig betydning. Derfor er frivillige lag og foreninger også viktige demokratiske aktører, underbygger Saxi.

Må rekruttere

Den største utfordringen i årene framover vil være tilgang på nye frivillige, og dette er ekstra utfordrende med befolkningsutviklingen i Nordland.

-Vi må prioritere rekrutteringsarbeid og kompetanseheving. Nordland fylkeskommune som regional utviklingsaktør vil legge til rette for å styrke frivillig sektor, og har derfor hatt tett dialog med frivilligheten i utarbeidelsen av frivillighetsstrategien, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Les hele Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024.