Frontet Nordområdene i Arendal

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll på Arendalsuka Andreas Flåm Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) snakket om en gryende tillitskrise mellom sentrale strøk og Nord-Norge, da han møtte de styrende politikerne under Arendalsuka. – Men dette kan vi faktisk gjøre noe med, fastslår Norvoll.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll forventer mer trykk på infrastruktur og institusjonsbygging i nordområdene.

- Det handler om en gryende tillitskrise mellom nord og sør. Egentlig en gammel region-mot-sentrale-strøk-konflikt som blusser opp. Denne må vi tørre å ta tak i. Skal vi lykkes med nordområdepolitikken må vi få til større infrastrukturp-prosjekter, som eksempelvis Andøya Spaceport og Ilandføring fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet, argumenterer Norvoll.

Økonomiske rammer

Han fortsetter med at de økonomiske rammene vil være avgjørende for Nord-Norges utvikling – og dermed Norges framtidige satsing i Nordområdene.

- Ta Nord universitet. I alt for mange år har de vært underfinansiert som institusjon. I Nord-Norge har vi to universiteter, men rammene gir ikke mulighet for å utvikle fagområder som ligger naturlig til de geografiske plasseringene til Nord universit sine ulike campus.

Bygge i nordområdene

Med kunnskapsoppbygging som sentral i nordområdepolitikken de siste 15 årene mener Norvoll utdanningsinstitusjonene på mange måter utgjør den første stolpene i byggverket.

- Den andre stolpen burde fokusere mer systematisk på institusjonsoppbygging. Dette må en ny nordområdemelding fange opp, argumenterer Norvoll.

Må bane vei med infrastruktur

- En tredje stolpe må være store infrastrukturprosjekt. Nordområdepolitikken må bli mer helhetlig. Vi står nå midt oppe i en diskusjon om utbygging av store infrastrukturprosjekter i Nord-Norge. Vi opplever at en manglende helhetstenkning mellom departementene er utfordrende.

Nordområdeforum

Likevel påpeker Norvoll det positive i at regjeringen har etablert et eget nordområdeforum.

- For oss er det en sterk og klar kobling mellom nordområdepolitikken og hvilke prosjekter som prioriteres i Nasjonal Transportplan og Forsvarets Langtidsplan. Hvorvidt det ligger innenfor eller utenfor nordområdeforumets fokusområde er i grunn mer underordnet, argumenterer Norvoll.

- Se helhetlig

Han har derfor en klar oppfordring til regjeringen videre arbeid.

- En ny Nordområdemelding må derfor i enda større grad klare å se helhetlig på nordområdene