Fylkeshelseundersøkelse om korona

Klikk for stort bildeFolkehelseinstituttet og SINTEF gjennomfører nå en undersøkelse i Nordland og Agder om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Koronapandemien har de siste månedene vært en stor utfordring for både næringsliv, folk flest og for helsetjenestene. I samarbeid med SINTEF gjennomfører Folkehelseinstituttet derfor nå en undersøkelse der de prøver å finne ut hvordan den voksne befolkningen i to fylker, Nordland og Agder, har reagert på denne utfordringen.

-De vil blant annet gjerne finne ut hva befolkningen mener om myndighetenes innsats, i hvilken grad rådene om hygiene og avstand til andre følges. De ønsker også å måle graden av bekymring og engstelse, samt bruken av helsetjenester, sier leder på folkehelseseksjonen, Kari Hege Mortensen.

 

Nordland og Agder

Nordland og Agder er valgt ut fordi det for kort tid siden ble gjennomført fylkeshelseundersøkelser i samarbeid med fylkeskommunene i disse to fylkene. Dermed kan FHI på noen områder sammenligne opplysningene i forrige undersøkelse med endringer under koronakrisen.

-Og på andre områder slipper vi å stille de samme spørsmålene om igjen, forklarer Mortensen.

Det vil bli inviterer et utvalg av de som allerede har deltatt i fylkeshelseundersøkelsen i Nordland. Folkehelseinstituttet håper at folk stiller villig opp også denne gangen.

-Det vil hjelpe oss stort om alle som blir spurt vil fylle ut spørreskjemaet vi sender ut, sier prosjektleder Øystein Vedaa ved Folkehelseinstituttet.

 

Viktig med god deltakelse

Utfyllingen av denne undersøkelsen vil sannsynligvis ta omtrent 20 minutter. Resultatene vil komme til god nytte i det videre arbeidet for å begrense koronapandemien i Norge og for å kunne forbedre tiltakene.

-Og de vil være viktige neste gang landet vårt står overfor et nytt skadelig virus, påpeker Vedaa.

 

Deltakelse er viktig

Deltakelsen i fylkeshelseundersøkelsen i Nordland i 2020 var svært høy, og resultatene er av stor verdi for folkehelsearbeidet i Nordland.

-Også for Nordland fylkeskommunes del, håper vi at mange vil delta også i denne undersøkelsen, avslutter Kari Hege Mortensen.