Fylkesrådet støtter tilrettelegging for batterifabrikk

Klikk for stort bildeFylkesråd Ingelin Noresjø sammen med fra venstre direktør i Rana utviklingsselskap Ole M. Kolstad, styreleder Torstein Dale Sjøtveit og daglig leder Tom Einar Jensen i Freyer. Bildet er tatt under Arctic Dialogue i Bodø tidligere i år. Trond-Erlend Willassen Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til prosjektet «Mobilisering for etablering av en batterifabrikk i Mo i Rana» i regi av Rana Utvikling.

Planene om en batterifabrikk i Mo i Rana innebærer en av de største landbaserte industrisatsinger i Norge i moderne tid. Planene innebærer 35 milliarder i investeringer og 2000 arbeidsplasser i løpet av 5 år.

Viktig forarbeid

Etablering av en stor batterifabrikk vil medføre en rekke utfordringer av samfunnsmessig karakter, som Rana-regionen i dag alene ikke er rigget til for å kunne avklare. Spørsmål rundt lokal samfunnsutvikling, planarbeid, bosetting, regionalt samarbeid, internasjonale prosjekter, leverandørnæring, rekruttering og kommunikasjon må håndteres parallelt med kapitalinnhenting i selskapet, og de må håndteres av vertskommunen. Det er slikt tilretteleggingsarbeid som det aktuelle prosjektet nå skal arbeide med.

Grønn kraft til verden

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF), mener Freyrs utviklingsplaner om en batterifabrikk i Mo i Rana er svært interessante, utfordrende for en vertsskapskommune, men må tas på alvor.

- Planene om en batterifabrikk treffer svært godt våre satsinger knyttet til å bruke kraft, stige i verdikjeden, regionalt samarbeid og å skape arbeidsplasser i Nordland. Et uttalt mål med prosjektet er at det skal gi positive ringvirkninger utenfor kommunegrensene til Rana, sier fylkesråden som legger til at midlene til Rana Utvikling tas fra de regionale utviklingsmidlene fra 2019.