Gir 2,1 millioner kroner til utvikling av Henningsvær torg

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune gir 2,1 millioner kroner i stedsutviklingsmidler til Henningsvær Torg. F.v. Camilla Rostad (Vågan SV), ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst (H) og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).Fylkesrådet i Nordland vedtok tirsdag å bidra med midler til stedsutvikling av Henningsvær torg i Vågan kommune.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Vågan kommune, hvor målet blant annet er å skape en samlings- og møteplass som er rustet til å møte økningen kommunen har i turister og trafikk.
- Henningsvær har nasjonal og regional kulturminneverdi, og er et viktig reiselivsmål i Nordland. Vi gleder oss over å kunne bidra til at det opparbeides et torg som befolkningen og tilreisende kan ha glede av, sier Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Gjennom tilskuddsordningen for stedsutvikling ønsker Nordland fylkeskommune å bidra til at byer og tettsteder styrker sin attraktivitet for både befolkningen, bedrifter og tilreisende.

-Med å lage velfungerende og trivselsfremmende offentlige uterom er vi med og skaper gode og estetiske uteområder. Attraktive uterom som er tilrettelagt for alle, er arenaer for opplevelse av fellesskap og stedsidentitet. Det gir gode rammebetingelser for en sentrumsutvikling med handel, kultur og service, avslutter fylkesråd Aase Refsnes.

Fylkeskommunens delfinansiering utgjør omlag 37 prosent av godkjent bevilgningsgrunnlag, som er kr 5 713 570.