Gjennomslag i EU for lavere arbeidsgiveravgift

Klikk for stort bildeFramlegging av OECD rapport om regionale virkemidler. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.Reglene for offentlige investeringer i havner, flyplasser, kultur og distriktene blir enklere.

Endringer i unntaksbestemmelsene i EU kan igjen åpne for regional investerings- og driftsstøtte for transport- og energisektoren i Nordland.

EU-kommisjonen godkjente 17. mai prinsippene til nye unntaksbestemmelser. Kommisjonen ønsker å gjøre det lettere for offentlige myndigheter å gi kompensasjon til selskaper for ekstrakostnadene de får på grunn av avstander og andre forhold i EUs ytre regioner.

-Det er dette vi har jobbet for siden disse sektorene ble tatt ut av unntaksbestemmelsene. At EU endrer unntaksbestemmelsene viser at arbeidet vi gjør sammen med Troms og Finnmark og venner i andre EU-land hjelper, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Han har deltatt på en rekke møter med de organene i EU som jobber med dette.

Transport er inne

Innstrammingene i arbeidsgiveravgiften og andre regler kom i 2014. Da ble det forbudet med støtte til investeringer og drift til bedrifter utvidet.

-Det er denne innstrammingen som nå blir myket opp. EU-kommisjonen har innsett at både folk og næringsliv må ha vilkår som gjør at de kan vokse i regionene som ligger lengst unna de store europeiske markedene, sier Norvoll.

Han er glad for at virksomheter i distriktene kan motta støtte og at det er et krav at de som støttes har sin økonomiske aktivitet der. Endringene betyr at en i prinsippet kan gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift innenfor energi og transportsektoren. I dag har de 14,1 % i arbeidsgiveravgift. Nå kan energi- og transportbedriftene igjen få mellom 5,1 % og 7,1 % i arbeidsgiveravgift.

-Det er bra. Samtidig er de viktig at dette må forstås slik at det er reelle selskaper med ansatte og virksomhet i distriktene som kan støttes, ikke selskaper med kun en postadresse i distriktene, sier Norvoll.

Nå må regjeringen ta grep

For at denne endringen skal tre i kraft i Norge må de tas inn EØS-avtalen.

-Det er derfor helt avgjørende at regjeringen nå arbeider for å løfte inn i endringene i EØS-avtalen. Regjeringen må ta i bruk det handlingsrommet som åpner seg for næringsutvikling i Nord-Norge. Jeg vil nå ta opp dette med regjeringen, avslutter Norvoll.