- Gratulerer til kunnskapsmiljø i verdensklasse!

Klikk for stort bildeEn glad gjeng: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, fylkesråd Ingelin Noresjø, Kjersti E. T. Busch som er styringsgruppeleder og daglig leder i Salt Lofoten, Tora Drægni, rådgiver Salt Lofoten, prosjektleder Børge Bentsen fra Egga utvikling, avdelingsleder Heidi Thommesen fra Innovasjon Norge i Nordland og Knut Landsverk fra Empower. Tom Hansen, Innovasjon Norge - Vi er kjempestolte over at Marine Recycling Cluster fra Nordland har fått status som nasjonal kunnskapsklynge! Det viser at vi har kompetansebedrifter i Nordland som kan bidra til å løse et av verdens største miljøproblem: forsøpling av havet.

Det sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) og avdelingsleder Heidi Thommesen fra Innovasjon Norge Nordland etter at det i dag ble klart at bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC) fra Nordland tas opp i det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters». MRC ble plukket blant hele 31 søkere fra hele landet, innen til sammen åtte kunnskapsmiljøer.

Imponerende

- At bedrifter og kunnskapsmiljøer i Nordland gjennom MRC på kort tid har klart å skape et så lovende samarbeid om marint miljøarbeid at de nå får en nasjonal status, er intet mindre enn imponerende, og underbygger at nordnorske miljøer har kompetanse og kapasitet som er internasjonalt konkurransedyktig. Marin forsøpling er et stort globalt problem. Marine Recycling Cluster fra Nordland er et sterkt kompetansemiljø som kan bidra til å finne løsninger på et globalt problem og samtidig skape verdier her i Nordland, sier Noresjø og Tommessen.

- Svært viktige støttespillere

Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland har støttet MRC i deres arbeid for å oppnå en nasjonal posisjon, både gjennom prosjektmidler og rådgiving. Det har blitt satt pris på.

- Begge har vært svært viktige støttespillere for MRC. De har bidratt med veiledning, nettverk og økonomisk støtte, sier Kjersti E. T. Busch som er styringsgruppeleder og daglig leder i Salt Lofoten AS.

- Her kan et viktig kunnskapsmiljø i fylket vårt med betydelig viten og knowhow på ulike områder, bidra til å løse en av verdens største miljøproblem. Da er det klart vi skal bidra, kommenterer fylkesråd Noresjø.

Gir nye muligheter for utvikling

Det er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva og som står bak  klyngeprogrammet, som er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tanken bak etableringen av klynger eller cluster er ideen om at bedrifter og kunnskapsmiljøer kan komme lengre i sitt arbeide ved å samarbeide tett mot felles mål.

Ved siden av å være et kvalitetsstempel, gir utnevnelsen også tilgang til nasjonal finansiering og kompetanseløft for å utvikle miljøarbeidet videre. For 2020 er det budsjettert med 189 millioner kroner til klyngeprosjektene I tillegg kan de over tid kvalifisere seg som NCE, Norwegian Centres of Expertise.

Teknologi skal gi renere hav

Marine Recycling Cluster består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling. Egga Utvikling AS ved Børge Elliot Bentsen er prosjektleder for MRC.

Medlemmer i MRC er:

Andøya Space Center AS
Salt Lofoten AS
Reno-Vest IKS
LAS IKS
Melby Systems AS
SMV Hydraulic AS
Momek PTN AS
LOVeMar AS
Delitek AS
Akvaplan-niva AS
Teekay Shipping AS
Quantafuel AS
Clean Sea Solutions AS
Selstad AS
Heli-Team AS
Sintef AS
Empower
Nordlaks AS
Egga Utvikling AS