- Gratulerer til våre sterke kompetansemiljø!

  - Vi er svært stolte av at industriklyngen ACT - Arctic Cluster Team og sjømatklyngen Cod Cluster har tatt et kvantesprang i det nasjonale klyngeprogrammet! Dette viser at vi har kompetansebedrifter i vår region som går i front nasjonalt, og det i to av våre aller viktigste næringer!

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll etter at det i dag ble klart at bedriftsklyngene ACT og Cod Cluster har fått status som Arena Pro-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters», etter tøff konkurranse fra mange andre klynger i Norge. Begge klyngene er ledet fra sterke utviklingsmiljø i Nordland.

Konkurransedyktig

-At bedrifter og kunnskapsmiljøer i Nordland har klart å skape et så lovende samarbeid rundt våre sterkeste næringer, er intet mindre enn imponerende, og bekrefter at nordnorske miljø har kompetanse og kapasitet som er konkurransedyktig, sier fylkesrådslederen.

Arbeidsplasser

-Vi har store muligheter for bedre utnyttelse og økt verdiskaping av naturressursene våre i landsdelen. Et av de store paradoksene vi har i nord er at det ikke skapes nok arbeidsplasser rundt råvarene her. Jeg har tro på at sjømatklyngen Cod Cluster kan bidra til mer verdiskaping i hele landsdelen», sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

Grønne ambisjoner

I nord har vi fornybar energi, mineraler og metaller, viktige byggesteiner i det grønne skiftet som i økende grad etterspørres globalt. Partnerskapet i ACT skal utvikle grønne verdikjeder innen batteri, hydrogen, bionæring og karbonfangst. Bedriftene har satt seg som mål å lede og etablere framtidas industri, og klyngen skal bidra til å styrke forutsetningen for å lykkes

-Svært viktige støttespillere

Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge Nordland har støttet begge klyngene i deres arbeid for å oppnå en nasjonal posisjon, både gjennom prosjektmidler og rådgiving. Denne støtten setter klyngene stor pris på.

- Begge har vært svært viktige støttespillere for oss. De har bidratt med både kompetanse, nettverk og regionale midler som har vært utløsende for å realisere disse store satsingene, sier klyngeleder i ACT Monica Paulsen og klyngeleder Maiken Johnsen i Cod Cluster.

Gir nye muligheter for utvikling

Det er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva og som står bak klyngeprogrammet, som er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tanken bak etableringen av klynger eller cluster er ideen om at bedrifter og kunnskapsmiljøer kan komme lengre i sitt arbeide ved å samarbeide tett mot felles mål.

Ved siden av å være et kvalitetsstempel, gir utnevnelsen også tilgang til nasjonal finansiering og kompetanseløft for å utvikle arbeidet videre.

 

Kort om de to klyngene:

Cod Cluster

Sjømatklyngen Cod Cluster består av 51 medlemmer og samarbeidspartnere, og hovedfokuset er blant annet på økt bearbeiding av fisken og økt verdiskaping av restråstoff. Gjennom samarbeid, forskning og innovasjon skal klyngen bidra til helårlig aktivitet i næringa, levedyktige kystsamfunn og inntekter for nasjonen. Maiken Johnsen i Egga Utvikling i Vesterålen er prosjektleder for klyngen.

 

ACT

Klyngen har samlet industrien i nord og dekker hele verdikjeden, fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til produktene leveres til et nasjonalt og internasjonalt marked. Bedriftene i klyngen har over 5300 ansatte, og omfatter en lang rekke hjørnesteinsbedrifter som tar ansvar for egen omstilling, utvikling av leverandørbedrifter og samfunn.