Grønt skifte på Fv17

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas NorvollNull- og lavutslippsferjer på fylkesveiene er den store satsingen på grønt skifte i årene som kommer. 

-Nå starter jobben med å gå fra ord til handling i landets største båt og ferjefylke, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).
 

Stort potensial

Nordland fylkeskommune har ansvar for 24 fylkesvegferjesamband og 30 båtruter.

- Drivstofforbruket på fylkeskommunens sjøtransport tilsvarer mellom 90 og 100 000 tonn CO2 årlig. Potensialet for utslippsreduksjoner ved omlegging til null- og lavutslippsteknologi gjennom nye kontrakter er dermed betydelig. Jeg har ambisjon om at Nordland fylkeskommune skal være i front i Norge for å komme fremtidige null – og lavutslippskrav i møte, sier Norvoll.

 

Kystriksvegen

Nordland fikk nylig 4,8 millioner kroner fra Klima- og miljødepartementet til kartlegging av mulighetene for null- og lavutslippsteknologi i ferjene og hurtigbåtene i Nordland.

- Helgelandskysten er Nasjonal turistveg og et viktig reiselivsprodukt. Å legge til rette for miljøvennlig reise langs kystriksvegen vil bidra til økt turisme. Derfor starter vi der, med det mål at alle ferjene i Nordland skal ha null- og lavutslippsteknologi i framtida, sier han.