Håper på mer penger til Nordland

 - Regjeringen har snudd og innsett at inntektssystemet de laget i 2014 ble feil, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Klikk for stort bildeFra pressekonferansen i dag Berit Stensland

Viktig for innbyggerne og næringslivet

Det er staten som bestemmer hvor mye penger fylkene har til båt- og ferjeruter.  
 
- Et tverrpolitisk nordlandsmiljø har helt siden regjeringen la frem det nye inntektssystemet argumentert for at det ikke tar hensyn til innbyggere og næringsliv i et fylke som Nordland, sier Norvoll.
 

Oppdaterte tall

Nordland fylkeskommunene har de siste årene opplevd sterkt vekst i utgiftene til nye hurtigbåt og ferjeanbud. Disse økte utgiftene fanges ikke opp i regjeringens modell fra 2014. 
 
- Denne svakheten har vi påpekt gang på gang ovenfor regjeringen. Da er det positivt at de nå snur og velger å ta utgangspunkt i de faktiske utgiftene vi har til båt og ferjer, sier Norvoll. 
 
- Vi må få et system som i større grad stemmer med våre oppgaver, påpeker fylkesrådslederen. 
 
(Saken fortsetter under videoen)

Båt og ferje

Inntektssystemet skal bidra til utjevning av forskjeller for å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne. Variasjoner i fylkeskommunens utgifter skal fanges opp gjennom kostnadsnøkler for hver enkelt sektor. 
 
Regjeringen innser nå at systemet fra 2014 ikke fanger opp disse variasjonene i stor nok grad. 
 
Det er grunnen til at de nå har satt i gang et prosjekt som skal se på hvordan den såkalte delkostnadsnøkkelen for båt og ferje i større grad kan fange opp slike variasjoner. 
 
- Det er fornuftig at regjeringen endelig er villig til å gå inn i denne problemstillingen, understreker fylkesrådslederen.  

Skyver på den politiske behandlingen

 

Med inntektssystemet fra 2014 vil Nordland fylkeskommune ha 284 millioner mindre hvert eneste år fra 2020 til å drifte blant annet hurtigbåt- og ferje. 

- Vi har valgt å sette i gang en administrativt prosess med å lage et nytt hurtigbåt- og ferjekart. Det var riktig, uavhengig av vår økonomiske situasjon, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).  
 
- De økonomiske rammene kan nå endre seg. Vi velger derfor å utsette den politiske behandlingen av et nytt hurtigbåt og ferjekart, sier samferdselsråden.
 
- Vi ønsker å kunne levere et hurtigbåt og ferjetilbud som gir muligheter for næringslivet og innbyggerne langs kysten i Nordland. Da må regjeringen levere på nye kostnadsnøkler for båt og ferje i 2017, avslutter fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund.