Hent AS skal bygge Nepåkeren bussdepot 

Klikk for stort bildeF.v. Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, prosjektleder i Nordland fylkeskommune, Renate Johannessen og avdelingsleder Hent Bodø, Martin Pettersen. Thor-Wiggo Skille Hent AS vant anbudet om bygging av Nepåkeren bussdepot. Når anlegget står ferdig 1. januar 2022, er det etablert et moderne anlegg som ivaretar oppstillingsplass for 80 busser, ladeinfrastruktur, sjåførrom, verksted, vaskehall og kontorfasiliteter for bussdriften.

Etter at anbudsfristen for bygging av Nepåkeren bussdepot i Bodø gikk ut, var det kommet inn fire tilbud. 

-Hent AS hadde det laveste tilbudet, og er tilbudt jobben, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal. Tilbudet fra Hent AS var på kroner 122 249 078,00 ekskl. mva.  

Anleggsstart 

Hent starter prosjektering umiddelbart og det forventes oppstart av byggeprosjektet like over nyåret. Avdelingsleder i Hent Bodø, Martin Pettersen er svært glad for at de er valgt som hovedentreprenør for det nye bussdepotet på Nepåkeren. 

-Vi har erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter. Vi gleder oss stort over at vi er tildelt dette prosjektet, sier Pettersen. 

Lokale entreprenører 

Hent har som prinsipp å bruke så mange lokale entreprenører som mulig i sine prosjekter. Pettersen kan imidlertid ikke si hvor mange av oppdragene som vil bli satt ut lokalt. 

-Men det er et prinsipp for oss. Det vil bli brukt lokale underentreprenører, og vi dekker selvsagt også opp kravene om at ti prosent av timene i bygg- og anleggsfagene skal utføres av lærlinger. Vi er svært opptatt av ordnede former i arbeidslivet, underbygger Pettersen.

Grønt skifte 

I det nye bussanbudet skal det fra 1. januar 2022 være oppstillingsplass for 80 busser på Nepåkeren bussdepot. Når depotet tas i bruk, vil det være ca. 60 busser i drift. 

-Vi bygger fremtidsrettet. Depotet har dermed ledig kapasitet til å ta fremtidig økning av antall busser, forklarer fylkesdirektør Bardal.  

Nattlading 

Innføring av 31 elektriske busser på bybusslinjene i Bodø krever ny infrastruktur. Foruten syv hurtigladere på busslinjenes endeholdeplasser, kreves det også nattlading på bussdepotet. 

-Ladesystemet vil være konstruert på en slik måte at ikke alle busser lades samtidig. Dette er et viktig prinsipp med hensyn til belastingen i strømnettet, samtidig som løsningen gir lavere strømkostnader, forteller Bardal.   

Norges første 

Nordland fylkeskommunes satser på det grønne skiftet, og vil med overgangen til el-busser på alle ruter i fylkeshovedstaden gi et viktig bidrag til det grønne skiftet i transportsektoren. 

-Det nye bussdepotet er tilrettelagt for en mulig utvidelse av ladeinfrastrukturen slik at denne kan utvides til å gjelde også flere busser i Salten-området. Det er en milepæl når Bodø blir Norges første buss-by som er helt uten utslipp.

Klikk for stort bildeHer skal det bygges bussdepot Irene R. Skaue