Hjelpetelefon for næringsliv i koronakrise

Klikk for stort bildeFylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.(Denne ordningen gjelder ikke lenger. Ta kontakt med avdeling for samfunnsutvikling- fylkesdirektør Stine Qvigstad Jenvin, mobil  481 11 399 for å høre hvilke muligheter den enkelte virksomheten har.)

Fylkeskommunen åpner førstkommende mandag en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland.

- Vi tar dette grepet for å bistå bedrifts- og næringsliv i Nordland som rammes av viruskrisa. På hjelpetelefonen kan bedrifter få råd og informasjon om hvilke støttetiltak og finansieringsmuligheter som kan være aktuelle til den enkelte for å komme seg over kneika. Tjenesten skal bistå med en oversikt over hvilke tiltak som er innført, og være en sparringspartner på hvilke muligheter den enkelte virksomheten har. Vi håper på denne måten å bidra til å hjelpe bedrifter gjennom denne vanskelige tiden, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

Veivisere

Nordland fylkeskommune har gått sammen med innovasjonsselskapene Kunnskapsparken Bodø, Egga Utvikling og Kunnskapsparken Helgeland for å åpne hjelpetelefonen. Det er eksperter i disse kunnskapsmiljøene som betjener telefonen og svarer på spørsmål.

- Hjelpetelefonen skal ikke drive saksbehandling på vegne av enkeltbedrifter overfor NAV, Innovasjon Norge eller andre aktører. Vi skal derimot være en veiviser for de som trenger hjelp til å navigere i jungelen av koronatiltak som er innført de siste ukene, for eksempel når det gjelder permitteringer, kontantstøtte for bedrifter, garantiordninger og finansiering av utvikling og innovasjon, sier seniorrådgiver og prosjektleder i Kunnskapsparken Bodø, Pål Ove Henden.

Telefonen åpnes mandag 20. april, og vil være åpenhverdager fra 9-15.

Telefonnummeret er: 400 18 656