Cookie Consent by TermsFeed Hovedfartøyene tilbake på Nesna – Nesnaøyene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Hovedfartøyene tilbake på Nesna – Nesnaøyene

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen. - Klikk for stort bildeFylkesråd Bent-Joacim Bentzen. Susanne Forsland Etter en periode med reservefartøy i sambandene Nesna - Nesnaøyene og Nesna - Levang, kjøres nå sambandene igjen med hovedfartøyene.

De to hovedfartøyene MF Rødsund og MF Trondenes er nå tilbake i sambandene fra Nesna. MF Rødsund har en kapasitet på 50 personbilenheter (pbe), og MF Trondenes tar 77 pbe.

– Vi har nå inne en godkjenningssøknad på ombygging av ferjekaibrua på Levang. Når dette er klart skrur vi om til de nye rutetidene og med enda større kapasitet i området, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Nytt anbud

Fylkesråd Bentzen registrerer at man ønsker å lage en aksjon for nye ferjer og nye ferjeruter i Nesna. Bentzen påpeker at anbudet som startet opp i år, i forkant var ute på høring i flere omganger. Kommunen har samlet innspill fra næringslivet og andre aktører, som gjennom høringene er gitt gode muligheter til delaktighet.

– Det er kjent at vi jobber med å skru om til et grønnere ferjetilbud i Nordland. Mens vi jobber for å finne rom til dette uten at det går på bekostning av tilbudet, eller blir dyrere for de reisende, har vi valgt å lyse ut kortere, midlertidige anbud. Dette anbudet er nylig startet opp, og jeg håper kommunen føler de har blitt hørt på alle måter i prosessen. Men vi er selvsagt åpen for ytterligere dialog, påpeker Bentzen.

Jobber med grønt skifte

Selv om også Bentzen kunne ønsket seg nytt og miljøvennlig materiell på alle samband, mener han kapasitetskravene i det eksisterende anbudet er godt, mens man arbeider med grønn fornying. Men legger likevel til at det er uheldig at Torghatten av ulike årsaker ikke har levert etter intensjonen.

– Alle fartøyene skal selvsagt være godkjent av sjøfartsmyndighetene og tilfredsstille alle sikkerhetskrav. Hvis et hovedfartøy er ute av drift en periode, ligger det tydelige krav til reservefartøyet som skal inn i det aktuelle sambandet, både på størrelse og hvor lang tid man har på å stille med reservefartøy på et samband. Dessverre har reservefartøyene og ulike rokeringer vært i bruk mer enn man kunne ønsket, sier Bentzen.

Tilbud bedre enn tidligere

Bentzen påpeker at det selvsagt også er uheldig at MF Trondenes fortsatt ikke kan gå i sambandet Levang – Nesna, og at dette har medført noe redusert tilbud midt på dagen. Han påpeker likevel at det kun er snakk om et par dager før ferjekaibruen blir modifisert og vil passe for alle skipene.

– Den totale kapasiteten i sambandene er betydelig forbedret i dette nye anbudet, og tar godt unna behovet som er på begge sambandene. Når alle ferjene er i drift der de er planlagt, vil tilbudet være betydelig styrket, sier Bentzen.

Ønsker engasjement

Fylkesråden mener det er bra med engasjement, og forstår at de som benytter ferjetilbudene daglig er opptatt av både ferjefrekvens, et stabilt tilbud, og av et grønnere Nordland.

– Ferjeaksjonen som var starten på å få redusert ferjetakstene, startet på Helgeland. Det viser at det er bra med engasjement. Likevel vil det nok gå enda noe tid før vi har på plass et helgrønt alternativ. Jeg er selv utålmodig på vegne av det grønne skiftet, og skal gjøre alt jeg kan for å fornye ferjeflåten i kommende anbud, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

 

Disse ferjene går nå i de ulike sambandene på Helgeland:

 

Levang – Nesna:

  • MF Rødsund er tilbake i drift, kapasitet er 50 pbe
  • Reservefergen Bjarkøy legges som reserve

 

Nesna – Nesnaøyene:

  • MF Trondenes er tilbake i drift, kapasitet er 77 pbe
  • MF Rosendal tas ut av sambandet

 

SSJ – Dønna – Løkta:

  • MF Møysalen er tilbake i drift, kapasitet er 90 pbe
  • Suppleringsturene avvikles

 

Stokkvågen – Lovund:

  • MF Lurøy er tilbake i drift, MF Sigrid går tilbake til Tjøtta – Forvik på suppleringsruten.

Reiseinformasjon finner du på Reis Nordland