OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Hvilken kompetanse trenger vi i Nordland?

Klikk for stort bildeHvordan kan vi skape økt aktivitet innen etter- og videreutdanning og livslang læring i Nordland? Hvordan kan vi få arbeids- og næringslivet i fylket vårt ute av «spagaten», og gjøre Nordland klar for framtiden?

Det er to av hovedtemaene som fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide ønsker å få innspill på når Kompetanseforum Nordland inviterer til sin aller første årskonferanse. Konferansen arrangeres 10. juni i Bodø, og det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

Klikk for stort bildeFylkesråd Elin Dahlseng Eide. Kompetansebehov og livslang læring

- Endringene i teknologi og samfunn stiller stadig nye krav til omstilling og innovasjon, og det kreves en løpende utvikling av kunnskap og kompetanse for å kunne konkurrere lokalt og globalt.

- På årets konferanse ønsker vi å tenke høyt sammen deltakerne rundt dette, og ikke minst hvilke kompetansebehov man har i Nordland - nå og i årene framover. Begrepet livslang læring viktig er uten tvil viktig i denne sammenheng, sier Dahlseng Eide.

Nordland må ut av spagaten!

- Nordland er et eksportfylke for fiske og industriprodukter. Dessverre er for mange av våre ungdommer også blitt en «eksportartikkel», som flytter fra fylket for å skaffe seg jobb og utdanning. En kjempestor utfordring for Nordland er: Hvordan kan vi beholde de unge i fylket vårt og samtidig rekruttere arbeidstakere til et næringsliv i endring. Både kommuner og bedrifter opplever i dag å ikke få tak i folk med rett kompetanse. Skal vi utvikle nordlandssamfunnet videre må vi ta grep om disse utfordringene, og vi må gjøre det sammen! Kompetanseforum Nordland er en bredt sammensatt som kan bidra til den vide samhandlingen som trenges, sier fylkesråden. Hun trekker fram Læreplassgarantien som et konkret eksempel på et tiltak som bidrar til at unge i fylket får realisert sine utdanningsplaner.

Bredt sammensatt forum

Kompetanseforum Nordland ble dannet våren 2020, og ledes av fylkesråd Dahlseng Eide. Forumet skal jobbe for en helhetlig og samordnet oppfølging av Nordlands kompetansestrategi. Partene i forumet er NAV, LO, NHO, VOFO som representant for frivilligheten, KS, UiT, Nord universitet, Statsforvalteren i Nordland, Helse Nord og Nordland fylkeskommune.

De overordnede målene for kompetanseforumet er blant annet å øke kompetansen i Nordlands befolkning, bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i de regionale arbeidsmarkedene, samt å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, kunnskaps- og forskningsmiljø og virkemiddelaktører. Et viktig mål er også å inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap.

Her finner du mer informasjon om programmet for konferansen og hvordan du kan delta:
https://www.nfk.no/aktuelt/direktesendt-konferanse-kompetanse-i-nordland-na-og-i-framtida.39970.aspx