Jobber du i reiselivet og ønsker faglig oppdatering?

Klikk for stort bildeI samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr nå Nordland fagskole flere reiselivsrelaterte kurs i juni 2020. Bestått kurs gir studiepoeng. Undervisning foregår fortrinnsvis på Zoom, med 15-20 plasser på hvert av kursene. Alle kurs er gratis.

Kursene som tilbys er:

  • Det helhetlige reiselivsproduktet. 3.-4. og 8.-9- juni. Påmeldingsfrist 1. juni
  • Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis. 5. og 10. juni. Påmeldingsfrist 2. juni 
  • Distribusjon i det norske markedet. 11. og 17.-19. juni. Påmeldingsfrist 5. juni
  • Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign. 12 og 16. juni. Påmeldingsfrist 5. juni.

For mer informasjon se www.nfk.no/fagskole/vare-utdanninger/reiseliv/sok-pa-skolen-her/

Tilbudet er en del av en felles innsats for å støtte næringer som er hardt rammet av koronautbruddet. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll. 

Som en del av dette arbeidet har Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO sammen med Kompetanse Norge satt i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv. 

Kursene er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpenger og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.