Kald krig i Anlegg 96

Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV)-Det er viktig å bevare spor etter den kalde krigen i Anlegg 96, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV).

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse besøkte nylig den 8.000 kvadratmeter store fjellhangaren på Bodø hovedflystasjon.

-Det er viktig å få formidlet alvoret som ligger bak at vi hadde en atomsikker hangar i Nord-Norge, som skulle overleve og «ta igjen» etter et direkte atomangrep, sier fylkesråd Aase Refsnes.

Dårlig forfatning

Fylkesråden påpeker at hun er bekymret for tilstanden til hangaren.

-Som regional kulturminnemyndighet har vi et ansvar for å overvåke situasjonen i anlegget. Siden anlegget ikke har blitt brukt de siste årene, har dette medført fukt-, sopp-, og muggproblemer. Deler av anlegget er derfor sterkt skadet av manglende vedlikehold. Andre deler har noe mer moderate, men like fullt alvorlige skader, påpeker Refsnes.

Kartlegger hele anlegget

Kulturminneseksjonen i fylkeskommunen har tidligere i høst plassert ut dataloggere som måler fukt og temperatur inne i anlegget. I desember var fylkeskommunen inne i anlegget og hentet disse registreringene. Med på turen var også fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes, direktør for luftfartsmuseet, Hanne Jakhelln, konservator Karl Kleve, og representanter for Forsvarsbygg.

-Vi fikk med egne øyne se anlegget og tilstanden det er i. Forsvarsbygg og fylkeskommunen gjør også andre analyser for å kartlegge tilstanden til anlegget, slik at vi i samarbeid får en god oversikt over tilstanden til anlegget, utdyper Refsnes.

Viktig historie

Kulturdepartementet har tidligere bevilget 800 000 kroner til å planlegge et visningsanlegg for Anlegg 96, og fylkeskommunen har bevilget tilsvarende beløp. Parallelt med tilstandsanalysene jobber derfor luftfartsmuseet med en mulighetsstudie for å vise hvordan anlegget kan tas i bruk for å fortelle historien om den kalde krigen.

-Anlegg 96 er en meget vesentlig brikke i bildet, når den kalde krigens historie i Norge skal skrives. Jeg er derfor glad for at Riksantikvaren har startet opp fredningssak for dette unike anlegget, sier Refsnes.

Spenstige planer

Fylkesråden ønsker den nye Riksantikvaren, Hanna Geiran, velkommen til å besøke Anlegg 96.

-Vi har mange spenstige planer og visjoner for fremtidig bruk av Anlegg 96. Særlig i formidling av viktig kald-krig-historie, og som en av de mest spennende scenene i Europa, avslutter en entusiastisk fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes.

(Info om Anlegg 96 under bildegalleriet)

Generell Info om Anlegg 96:

Anlegg 96 stod ferdig bygd i 1960. Den var konstruert for å tåle direkte treff av en sovjetisk atombombe av datidens størrelse og kraft. Inne i fjellet var det i tillegg til jagerfly, en hel og fullstendig infrastruktur for at man skulle kunne overleve etter et atomangrep. Anlegget er et av de viktigste sporene vi i dag har bevart etter den kalde krigen.

Forsvarsbygg og fylkeskommunen gjør også andre analyser for å kartlegge tilstanden til anlegget. Dette inkluderer blant annet analyser av betong og sopp/mugg. Dette er viktig slik at vi får en god oversikt over tilstanden til anlegget. Partene skal ha et møte i februar neste år for å drøfte tilstand, hva som kan gjøres, og hvordan historien om anlegget kan formidles.