- Kjemper sammen for kunst- og filmskolen


Klikk for stort bildeNordland kunst og og filmhøyskole i Kabelvåg.- Vi intensiverer nå arbeidet for å skaffe finansiering og akademisk tilhørighet for Nordland kunst og filmhøyskole, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen, styreleder Trud Berg og rektor Katja Eyde Jacobsen.

Det er lagt ned mye arbeid for å sikre Nordland kunst- og filmhøyskole statlig finansiering. Studietilbudet som gis ved skolen er en bachelorutdanning innen bevegelige bilder. Fylkeskommunen er ikke egnet eller rigget til å eie en høgskole, hverken i forhold til økonomi eller kompleksitet. Derfor handler nå alt om løsninger for Nordland kunst- og filmfagskole som selvstendig høgskole eller som del av et universitet eller en høgskole. Både Nord universitet og Universitetet i Tromsø har vært inne i saken, uten at det at det så langt har blitt noen løsning. Skolen er inne i en avgjørende fase nå.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild Marit Olsen (Ap) møtte styret i NKFS sist mandag for å drøfte fylkesrådets vurderinger angående veien videre for skolen.

Fylkesrådet skal med bakgrunn i fullmakt fra fylkestinget nå ta stilling til opptak av studenter for studieåret 2020/21. Dette skjer i nært samarbeid med skolen og styret. 

- Jeg drøftet noen alternativ knyttet til opptaket med styret og rektor. Det er avgjørende viktig at vi får positive svar på statlig finansiering av studieplassene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Vi  tar nå tak i denne jobben, sammen og med full styrke. Vi er også i god dialog med Vågan kommune. Vi har et sterkt ønske om å redde denne fantastiske utdanningen, men denne løsningen ligger på nasjonalt nivå. Det var aldri meningen fylkeskommunen skulle drive ei høgskoleutdanning når Nokut godkjente bachelorutdanningen, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

- Vi konsentrerer vi oss fullt ut om gjennomføre et godt studie for studentene våre, og å jobbe opp mot storting og regjering for å sikre oss statlig finansiering. Dette er et helt unikt studium i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng, sier rektor ved skolen Katja Eyde Johansen.