Kraftsamling av fagskolen i Nordland

Klikk for stort bildeHild-Marit Olsen og styreleder Geir Ketil Hansen sammen med styret i nye Nordland Fagskole: Oddvar Rundereim, Truls Paulsen, Tone Jakobsen, Einar Lier Madsen, Torun Pedersen, Rita Solbakken – ansattrepresentant og Thomas Dahl – studentrepresentant Trond-Erlend Willassen Fire fagskoler i fylket er nå samlet under ett felles styre og med felles rektor. Målet er å styrke og videreutvikle utdanningen i tråd med samfunnets behov for kompetanse.

Nordland fagskole er fra 1. januar 2019 etablert som en egen enhet i Nordland fylkeskommune.

- En sammenslåing til en større fagskoleorganisasjon skal bidra til utvikling av fellesløsninger i driften, men også bidra til at fagskolen blir mer synlig og sterkere som regional utviklingsaktør. En regional utviklingsaktør som spiller på lag med arbeidslivet og deres behov for kompetanse.fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) under en festlig markering av sammenslåingen i Bodø i dag. Der var også styreleder Geir-Ketil Hansen og rektor Pål Domben, utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar og representanter for NHO, KS, samt medlemmer både i det nye og det gamle styret.

Viktig for Nordland

Klikk for stort bildeRektor for Nordland Fagskole er Pål Domben Trond-Erlend Willassen - Nordland trenger virkelig fagskolen – den er viktigere for oss enn for mange andre. Fylket trenger flere arbeidstakere med både høyere akademisk bakgrunn og med yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå og høyere. Med å høyne statusen til fagskolen og bedre synliggjøre tilbudene, håper vi at å styrker den yrkesfaglige kompetansen i Nordland. Kanskje kan fagskolen også inspirere noen til å ta videre utdanning, sier fylkesråden

Hun mener at fagskolen i Nordland også får en annen viktig rolle.

- Endringer i nærings- og arbeidsliv skjer svært kjapt i dag. En offensiv og fremoverlent fagskole kan være med å fylle behov for ny kunnskap raskt og treffsikkert.


NHO og KS gratulerte

Klikk for stort bildePer-Oskar Schjølberg fra KS viste forsamlingen en film om fagskolenes viktighet for kommune-Norge Trond-Erlend Willassen Klikk for stort bildeAnne Marit Stork representerte NHO Trond-Erlend Willassen Blant gratulantene for den nye fagskolen, var blant annet NHO ved Anne Marit Stork og KS ved Per-Oskar Schjølberg. De bekreftet begge det faktumet at fagskolene er sentrale for samfunns- og næringslivet i Nordland, særlig i en tid hvor det mangel på fagpersoner.
 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk for stort bildeAvtroppende styremedlemmer fikk velfortjente blomster fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen og utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar: Steinar Jonassen (Lofoten maritime fagskole), Helgi H. Georgsson (Lofoten maritime fagskole), Hauk Ivar Jacobsen (Hadsel tekniske fagskole), Einar Lier Madsen (Lofoten reislivsfagskole), Oddvar Rundereim (Bodin maritime fagskole), Torun Pedersen (Bodin maritime fagskole), Marit Hernes (Bodin maritime fagskole), Rita Solbakken (Nordland fagskole i helse- og sosialfag), Else Samuelsen (Nordland fagskole i helse- og sosialfag), Nora Frydendal Hoem (Nordland fagskole i helse- og sosialfag) og Geir Ketil Hansen (Nordland fagskole i helse- og sosialfag). Trond-Erlend WIllassen

Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskoleutdanning vektes i studiepoeng, og er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens man er i jobb.

For mange fagarbeidere er fagskoleutdanning en viktig mulighet for videreutdanning.

Nordland fagskole

Nordland fagskole tilbyr praktisk rettet høyere utdanning innen fem studieretninger:

Elektro i Hadsel,  Maritime utdanninger i Bodø og i Lofoten, Reiseliv i Lofoten, Mo i Rana og Stjørdal og utdanninger innen Helse, sosial og oppvekst på hele 8 studiesteder (Narvik, Hadsel, Lofoten, Mo i Rana, Bodø, Glomfjord, Sandnessjøen og Mosjøen). I tillegg tilbyr Nordland fagskole et studie i Bergteknikk, bygg og anlegg i Fauske, som gjennomføres i samarbeid med og under Stjørdal fagskoles godkjenning.

Fant du det du lette etter?