Krever selvstendig fakultet i Narvik

Klikk for stort bildeTomas NorvollNår UiT Norges arktiske universitet nå fornyer sin organisasjonsmodell er det et krav fra fylkesrådet i Nordland, at Narvik beholdes som eget fakultet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er klar i sin tale når høringen om strukturen i UiT Norges arktiske universitet skal behandles i fylkestinget.

- Det er helt avgjørende at Narvik består som eget fakultet. Vi anerkjenner at UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for organisering av egen organisasjon. Når det nå gjøres en omorganisering etterlyser vi likevel en avklaring av hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn for de endringer som gjøres, sier Norvoll.

Trenger nærhet til næringslivet

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, påpeker at Nordland har et sterkt næringsliv og at teknologimiljøet i Narvik er en strategisk viktig samarbeidspart for næringslivets videre utvikling og konkurransekraft. Han støtter fylkesrådets høringsinnstilling, og har store forventninger til god tilstedeværelse for næringslivet i hele Nordland.

- Det er viktig at campus Narvik har nødvendig strategisk styringskraft for å kunne videreutvikle kvaliteten i forskningen, det faglige utviklingsarbeidet og utdanningen generelt. Dersom universitetsstyret ved UiT går inn for en modell hvor Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi slås sammen med Fakultet for naturvitenskap og teknologi, så mener jeg som fylkesrådet, at det nye fakultetet må ledes fra Narvik.

Skal levere nasjonalt

Fylkesrådsleder Norvoll er bekymret for hvilke følger en strukturendring vil ha for campus Narvik sin evne til å levere på samfunnsoppdraget.

- UiT skal være et breddeuniversitet som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærhet og kjennskap til regionale behov er nødvendig for å levere på samfunnsoppdraget, påpeker Norvoll.

Et tillitsbrudd

Anbefalingen om et eget fakultet i Narvik og Alta ble gitt i Kongelig resolusjon. Norvoll mener at man ikke kan se bort fra disse føringene.

- Det vil være et betydelig tillitsbrudd å fravike dette så kort tid etter fusjonstidspunktet. Vi anbefaler rett og slett universitetsstyret å vektlegge høringsinnspill fra campus-regionene, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.