Kristin Bjørn er tildelt arbeidsstipend for nordnorske forfattere 2018

Klikk for stort bildeArbeidsstipendet for nordnorske forfattere deles ut for første gang i år. Stipendet er et tiltak i Den nordnorske litteraturstrategien som de tre nordnorske fylkeskommunene har initiert.

Litteraturstrategien har som mål å styrke produksjonen av nordnorsk litteratur. Dette vil man oppnå ved å styrke forfatterøkonomien gjennom et årlig forfatterstipend.Juryen har bestått av fylkesbiblioteksjefene i Nord-Norge. Juryen gir arbeidsstipendet for 2018 pålydende 100 000 til Kristin Bjørn.

Kristin Bjørn (f. 1965) har gått på Forfatterstudiet i Tromsø, og har bred erfaring fra arbeid med tekst for scene. Hun debuterte i 2016 med novellesamlingen Sant nok. Kristin Bjørn er i dag leder for Stiftelsen Ferske Scener i Tromsø.

-Den nylige vedtatte Kulturstrategien til Nordland Fylkeskommune har samisk kultur som gjennomgående tema, og litteratur som satsningsområde. Da føles det veldig bra at det første stipendet går til en kvinne som er i startfasen av sitt forfatterskap hvor hun velger å belyse den sjøsamiske kulturen på 90-tallet. Det blir spennende å følge hennes forfatterskap videre. Gratulerer så mye Kristin sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland!

Juryens begrunnelse:

Kristin Bjørn har en spennende og interessant prosjektidè som juryen ser utviklingsmuligheter i. Den sjøsamiske kulturen er bakteppe og forfatteren setter ord på fornorskingsprosessen, det samiske og på utenforskap. Bjørn får fram ulike stemmer i det sammensatte og flerkulturelle nordnorske samfunnet.

Prosjektet tar utgangspunkt i revitaliseringen av den sjøsamiske kulturen på 90-tallet. Kristin Bjørn vil si noe om hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det er å forklare og sette ord på et tap og et språkskifte som ikke har hatt ord. Det er lett å eksotifisere og overforenkle, eventuelt å gjøre ofrene for fornorskingen til heltene i fortellingen. Man blir ikke snill av å bli utsatt for urett, man kan like gjerne bli utspekulert og slu.

Forfatteren forsøker å forklare og sette ord på tap av språk og kultur, og den tause skammen.  Forfatteren setter sine ord på fornorskningsprosessen, om det samiske og om utenforskap.

Kristin Bjørn overbeviser med tekstutdragene.  Hun viser et sammensatt persongalleri der gamle konflikter blir satt i en moderne kontekst. De medmenneskelige relasjonene beskrives med en nerve som bunner i stereotype forestillinger. Bjørn er en stilsikker og kunnskapsrik forfatter som juryen har store forventninger til.

Kristin Bjørns forfatterskap er i startfasen. Juryen ønsker å gi Kristin Bjørn tid til å gjennomføre det prosjektet hun har begynt på.

Landsdelsrådet for kultur gratulerer Kristin Bjørn med stipendet!

Om arbeidsstipendet

Det var tilsammen 22 søkere til arbeidsstipendet, og mange med gode skjønnlitterære prosjekter. For å komme i betraktning til stipendet må søkerne være bosatt i Nord-Norge og legge fram et tekstutdrag til et skjønnlitterært prosjekt.