Kulturell spaserstokk i Salten

Klikk for stort bilde

Fylkesrådet fordeler til sammen 475 000 kroner til aktiviteter i Salten knyttet til den kulturelle spaserstokken.
 

Den kulturelle spaserstokken har som formål å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Den nasjonale ordningen har fungert siden 2007, men ble i høst forslått kuttet av regjeringen.

- Jeg er svært glad for at den kulturelle spaserstokken blir videreført som resultat av budsjettforhandlingene, slik at vi kan fortsette arbeidet med å tilby eldre mennesker gode kulturopplevelser der de bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er flott å se alle de gode søknadene, og jeg er imponert over innholdet i tiltakene som tilbys. Dette er livskvalitet i praksis, sier Olsen.

 

2 millioner i Nordland

 

Fordelingen av tilskuddet Den kulturelle spaserstokken ble i 2014 flyttet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Nordland har totalt fått kr 1 994 000 for 2014.

Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: Antall personer over 70 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er kommet inn 27 søknader fra 35 kommuner på til sammen 70 tiltak i Nordland.

Tiltakene i Salten som får støtte er:

 

Bodø kommune

 

Konserter. Konserter med ulike profesjonelle utøvere. Der en sosial profil rundt arrangementene vektlegges. Gjerne dialogbaserte konsepter eller noe som går på gjenkjennelse av stemninger stiler eller melodier.
Tilskudd 70 000 kroner.
Gyldne øyeblikk i sykehus. Intimkonserter med vektlegging på kjente sanger som kan vekke gjenklang og glede.
Tilskudd 70 000 kroner
Møter med Stormen. Ulike kulturarrangement i samarbeid med andre kulturarktører. For å gi tilbud til eldre i Stormen og introdusere arenaen for målgruppen. Kunstutstillinger, konserter, scenekunst, litteratur, debatt og opplevelse.
Tilskudd 30 000 kroner


Saltdal kommune

 

Den kulturelle spaserstokken. Ulike profesjonelle kunstneriske uttrykk/kulturfaglig utøvelse og formidling på ulike arenaer/-møteplasser samt omsorgsbolig/sykehjem for de eldre i Saltdal. Siden 2010 har Saltdal kommune utviklet en modell som har blitt tatt godt i mot av de eldre. I tillegg til de profesjonelle arrangementene, er det lokale arrangement gjennom ulike lag og foreninger med bistand fra kulturenheten. Tilskudd: 50 000 kroner

 

Salten kulturverksted
 

De nære ting. Kurt Foss og Reidar Bøe utgjorde den populære duoen«Radio-fantomene» på 40-, 50- og 60 tallet. John Kristian Karlsen (sang/gitar), Sveinar Aase (sang/keyboard/trekkspill) og Ole Anders Seines(perkusjon/trompet) har tatt for seg noen av de mest kjente og morsomme sangene til duoen og satt dem sammen til en produksjon for Den kulturelle spaserstokken.
Tilskudd 120 000 kroner
Eldrerevy. Sceneinstruktører skal arrangere workshops ute i kommunene for den eldre delen av befolkningen. Skuespillerne (eldre) rekrutteres lokalt. Workshopene skal resultere i innslag fra hver kommune. Disse settes så sammen til en eller to forestillinger som sendes ut på turne i kommunene.
Tilskudd 135 000 kroner.