Kulturell spaserstokk på Helgeland

Klikk for stort bilde Berit Stensland

 

Fylkesrådet fordeler til sammen 760 000 kroner til aktiviteter på Helgeland knyttet til den kulturelle spaserstokken. 

Den kulturelle spaserstokken har som formål å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Den nasjonale ordningen har fungert siden 2007, men ble i høst forslått kuttet av regjeringen.

- Jeg er svært glad for at den kulturelle spaserstokken blir videreført som resultat av budsjettforhandlingene, slik at vi kan fortsette arbeidet med å tilby eldre mennesker gode kulturopplevelser der de bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er flott å se alle de gode søknadene, og jeg er imponert over innholdet i tiltakene som tilbys. Dette er livskvalitet i praksis, sier Olsen.

 

2 millioner i Nordland

Fordelingen av tilskuddet Den kulturelle spaserstokken ble i 2014 flyttet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Nordland har totalt fått 1 994 000 kroner for 2014, av dette går 760 000 til Helgeland.

Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: Antall personer over 70 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er kommet inn 27 søknader fra 35 kommuner på til sammen 70 tiltak i Nordland.

Tiltakene på Helgeland som får støtte er:
 

Rana

Oppsøkende sesongkonsert for eldre på institusjoner.
Distriktsmusikergruppa KammeRana produserer fire turnéer i året, to på våren og to på høsten, med program tilrettelagt for eldre.
Tilskudd: 70 000 kroner

Lunsjkonsert med eldre.
Rana kommune ønsker å tilby både lunsj-konserter med fri entré for eldre i Rana. Dette vil skje i samarbeid med ulike artister/musikere lokalt eller regionalt.
Tilskudd: 30 000 kroner
 

Vefsn

Nordlandsnatt. Lage sangkvelder bygd på tekster av den lokale forfatteren Sveinulv Jarnæs, mannen bak teksten til "Nordlandsnetter" og en mengde lokalerevyviser/revy-tekster i årene etter 2. verdenskrig. Musikalsk arrangement/-akkompagnement av VefsnEnsemblet, Vefsn kommunes profesjonelle ensemble.
Tilskudd: 30 000 kroner

En svermerisk aften. Engasjere lokale, gjerne nylig heimflyttete, kulturarbeidere til en konsertserie for eldre, både institusjonsboere og heimeboende. Det vil bli sang/musikk innenfor ulike genre og med ulike gruppesammensetninger. Innholdet tilpasses målgruppen og musikk/sang med regional/lokal tilknytning blir tillagt vekt.
Tilskudd: 80 000

Skriv ditt eget liv. Engasjere en person med erfaring fra skrivekurs for eldre. Formål: få eldre til å skrive ned minnestoff, fra eget liv og fra hendelser i eget lokalmiljø. Ta sikte på at noe av stoffet kan presenteres/for-midles på egne arrangement, både blant deltakerne og i forhold til en større forsamling.
Tilskudd: 30 000 kroner
 

Alstahaug

Petter Dass, sagn og andre fortellinger. Fortellerkveld for eldre med Petter Dass som tema. Samarbeid med kulturskolen. Konsert med ensemble Helgeland
Tilskudd: 31 000

Fra Beritind til Botnkrona i ord og toner. Ensemble Helgeland lager et flyttbar repetoar med tekster, sanger og musikk knyttet til fjellkjeden Syv søstre i samarbeid med Tor Martin Leines Nordaas.
Tilskudd: 45 000 kroner

Kulturbadets fristelser. Når nytt kulturhus åpner lage et tilbud til eldre for å vise frem hva de har å by på. Leie inn forfatter og en musiker.
Tilskudd: 30 000 kroner
 

Brønnøy

Spaserstokkgruppe. Samarbeid mellom Brønnøy kultur og Kompetansesenter og pleie og omsorgstjenesten i Brønnøy og på Sør-Helgeland. 5 konserter (profesjonelle og skoleelever), 2 kunstutstillinger, 2 teaterframvisninger, 2 kinoarrangement, 1 forfatterbesøk
Tilskudd: 60 000 kroner
 

Hemnes

Musikktiltak ved arrangement på omsorgssentre. Oms.sentrene arrangerer årlig julebord samt diverse arrangement jevnlig. Her brukes levende musikk kombinert med teater, lesing , bildeframvisning o.l. Tjenesten ønsker å inngå faste avtaler med musikere.
Tilskudd: 20 000 kroner

Samarbeid med kulturskolen. Hemnes Omsorgstjeneste og Kulturskolen har et samarbeid om kulturelle arrangement på sentrene. Opptredene inneholder både musikk og lyrikk tilpasset brukergruppen. Tar høyde for seks arrangement, tre på hvert senter. Kulturskolen bidrar med det kulturelle og omsorgstjenesten med det praktiske.
Tilskudd: 50 000 kroner

Bussturer til kulturelle formål. I samarbeid med pensjonistforening og frivilligsentralen ønskes bussturer med kulturelt innslag.
Tilskudd: 10 000 kroner
 

Bindal

Kulturen banker på. Variert program med kulturinnslag av formidlere som Emil Vikestad (trekkspillog allsang), Olav Håkon Dybvik (kåsør og historieforteller), Magne Olav Brevik (skuespiller), SimonePlahte (lesestund/dikt), med mer.
Tilskudd: 70 000 kroner

Kulturelle utflukter. Oppsøker profesjonelle kulturarenaer som Kystkulturmuseet, NORVEG i Vikna eller Kulturhuset i Nærøy, hvor det settes opp forestillinger, teater, konserter og lignende. Brukerne må betale inngangsbilletter selv, men dette tilbudet gir dem som ellers ikke har mulighet til å komme seg ut på slike arrangementer.
Tilskudd: 10 000 kroner
 

Vevelstad

Spaserstokken i Vevelstad. Tiltak innen kunst og kultur i samarbeid med «Skolesekken». Det skal brukes profesjonelle aktører, med fokus på kunstnere og formidlere fra vår landsdel, men også andre.
Tilskudd: 50 000 kroner
 

Lurøy

Konsert. Konsert med artist Trygve Danielsen. Artisten medbringer sanghefter med "gamle slagere" og det legges opp til involvering av publikum på deler av arrangementet.
Tilskudd: 20 000 kroner

Lurøyaffæren – utstilling og foredrag. Helgeland museum har en utstilling i forbindelse med 70-års-markeringen for Lurøyaffæren, en viktig del av den lokalekrigshistorien. Leder ved avdeling Grønsvik kystfort vil reise rundt på fem omsorgskretser med foredrag om hendelsen og bildefremvisning av utstillingen ved kystfortet.
Tilskudd: 20 000 kroner
 

Vega

Tegne-/malekurs. Målet for dette prosjektet er å fjerne prestasjons-sperre, fremme og utvikle billedkunstens utrykksfomer. Utgangspunktet er hver enkelt deltakers erfaring og opplevelser. Hovedhensikten er å gi eldre mennesker en opplevelse av mestring og kreative utfordringer. Alt gjøres med profesjonell støtte, Brønnøy Kulturskole vil stå for opplegg og undervisning. Kurset administreres av Vega Frivillighetssentral. Kurset størrelse er avhengig av ønsket finansiering.
Tilskudd: 20 000 kroner

Underholdning for aktivitet. Prosjektet planlegges i samarbeid med Vega Omsorgssenter. Målet er å engasjere og inspirere beboere ved omsorgssentret. Vi ønsker å bruke profesjonelle utøvere som framfører "kjente og kjære" sanger/melodier. Med trykt tekst for deltakelse. Dette kombineres med lokal historiefortelling relatert til aktuell tidskolloritt.
Tilskudd: 20 000 kroner
 

Træna

Sykehjemmet inviterer til matgilde og folkesang. Lokalemusikere er invitert og bedt om å spille opp til dans. Kjøkkenetstilles til disposisjon for matlaging. Ved sykehjemmet arbeiderflere med utenlandsk opprinnelse, og maten vil derfor komme fra flere verdenshjørner. Representanter fra Træna bygdemuseeum kommer for å holde foredrag "om bygdene før i tia".
Tilskudd: 10 000 kroner

Dagens høydepunkt - måltidet. Berit Nordstrand, lege og forfatter er invitert til Træna kommune. Træna alders- og sykehjem ønsker å fornye seg på matfronten og få ny inspirasjon til sunne og helsefremmende måltider både for å forebygge overvekt og underernæring. Vi ønsker også fokus på kosthold til pasienter med diabetes.
Tilskudd: 25 000 kroner
 

Hattfjelldal

Julesammenkomst. Invitere nabokommune Grane og leie inn profesjonelle musikere til underholdning og dans.
Tilskudd: 14 000 kroner

Eldredagen 1. oktober. Mål å få både unge og eldre med. Skal prøve å få en foreleser som kan fortelle om hvordan det er å bli eldre/pensjonist og mulige humoristiske måter å takle det på. Lokale krefter til underholdning.
Tilskudd: 5000 kroner

Teatertur til Mosjøen. Busstur til teaterforestilling.
Tilskudd: 10 000 kroner