Kulturell spaserstokk Vesterålen

Klikk for stort bilde

Fylkesrådet fordeler til sammen 369 000 kroner til aktiviteter i Vesterålen knyttet til den kulturelle spaserstokken. 

Den kulturelle spaserstokken har som formål å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre. Den nasjonale ordningen har fungert siden 2007, men ble i høst forslått kuttet av regjeringen.

- Jeg er svært glad for at den kulturelle spaserstokken blir videreført som resultat av budsjettforhandlingene, slik at vi kan fortsette arbeidet med å tilby eldre mennesker gode kulturopplevelser der de bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er flott å se alle de gode søknadene, og jeg er imponert over innholdet i tiltakene som tilbys. Dette er livskvalitet i praksis, sier Olsen.
 

2 millioner i Nordland

Fordelingen av tilskuddet Den kulturelle spaserstokken ble i 2014 flyttet fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Nordland har totalt fått kr 1 994 000 for 2014.

Midlene er fordelt etter en fordelingsnøkkel hvor følgende variabler inngår: Antall personer over 70 år, geografiske avstander og kulturell infrastruktur. Det er kommet inn 27 søknader fra 35 kommuner på til sammen 70 tiltak i Nordland.

Tiltakene i Vesterålen som får støtte er:
 

Sortland

Kåseri/foredragsforestilling. "Helge Stangnes" og språket +"Se Torsken". Helge Stangnes, en av nordnorges framste lyrikere og språkforsker fra Universitetet i Tromsø. I dette foredraget forteller han vittig om endringer i det nordnorske språk ogdialekt gjennom de siste generasjoner. Musikalsk opptreden av profesjonelle visekrefter som Ola Bremnes som tolker Stangnes sine mest kjære dikt og tekster. Arrangeres på Lamarktunet bo og rehabiliteringssenter.
Tilskudd: 28 000 kroner

Dagskift og Maurutva: Kulturarrangement for eldre i Kulturfabrikken. Dagskift er en serie for pensjonister og andre som har fri på dagtid. Hver fredag klokka 12:00 er det gratiskulturarrangementer i Kafé Pause, Kulturfabrikkens lobby/foajé. På programmet står hver uke musikk eller andre kulturinnslag fra profesjonelle utøvere.
Tilskudd: 35 000 kroner

Ensemble Blå i toner, ord og sang. Den Sortlandsbaserte distriktsmusiker-Klavertrioen Ensemble Blå presenterer klassisk musikk med flere kjente perler på repertoaret. I Ensemble Blå i toner, ord og sang samarbeider trioen med med en profesjonell sanger. Sammen presenterer de kjente stykker som på en utadvendt måte treffer et eldre publikum på deres egne premisser.
Tilskudd 30 000 kroner.
 

Hadsel

Kulturfredag for seniorer. Skape en god møteplass for seniorer i kulturhuset første fredag i hver måned. Konserter og kino.
Tilskudd: 40 000 kroner

Institusjonskonserter med Distriktsmusikerne og Hadsel Kulturskole. Hadsel har flere eldreinstitusjoner som ønsker å få besøk av barn og voksne i en konsertrekke.
Tilskudd: 40 000 kroner
 

Kulturkafe. Et godt etablert tiltak som har blitt gjennomført månedlig siden 2009. Ønsker å gjøre dette en gang i uka. Samarbeid med lokale foreninger. Vil finansiere profesjonellunderholdning via Spaserstokken.
Tilskudd: 70 000 kroner
 

Andøy

Kulturarrangement/konserter. Flere konserter i samarbeid med eldrerådet og pensjonistforeningene. Vil benytte proffesjonelle musikere.
Tilskudd: 20 000 kroner

Minnesang. En forestilling med allsang og proffesjonelle musikere og gamle sanger knyttet opp mot Berg skolesangbok.
Tilskudd: 20 000 kroner

Det var en gang. I samarbeid med Museum Nord besøke institusjoner i kommunen og snakke om eldre tider med hjelp av gjenstander.
Tilskudd: 20 000 kroner
 

Øksnes

Skrivekurs for eldre og pensjonister. Basert på erfaringer med prosjektet "Ballast", ønsker man å iverksette nye skrivekurs i Øksnes.
Tilskudd: 30 000 kroner
 

Lødingen

Sigrun Loe Sparboe – konsert for eldre. Teatersalen 12. november. Loe Sparboe har hatt en rekke konserter for eldre og er en kjent og folkekjær artist.
Tilskudd. 15 000 kroner

Ettertanke- en musikalsk rundreise. Folketoner med fiolin og klaver med duoen Mathisen og Nordvik Olsen.
Tilskudd: 12 000 kroner

Fuyrre og Hansen. Trekkspill, gitar og sang tilpasset målgruppen
Tilskudd: 9 000