Kulturpolitisk møte mellom Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge og kulturministeren

Staten må ta sin del av ansvaret for utbygging og utvikling av kunst- og kulturlivet i nord, er Landsdelsrådets tydelige budskap

Klikk for stort bildeKirsti Saxi, Trine Skei Grande og Anne Toril Eriksen Balto Stine Qvigstad Jenvin   

Mandag 13. januar møtte Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge kulturminister Trine Skei Grande i forbindelse med åpningen av Tromsø Internasjonale Filmfestival. Tema for møtet var blant annet oppgaveoverføringer på kulturområdet.

Dialogen dreide seg om kommende overføring av oppgaver fra stat til region innen kunst- og kulturfeltet og finansieringsmodeller og utviklingsmuligheter i forbindelse med overføringene som trer i kraft 1. januar 2021.

Landsdelsrådet synes de hadde en god dialog, og var samtidig  tydelig i sitt budskap om at staten må ta sin del av ansvaret for videre oppbygging og utvikling av kulturfeltet i nord, parallelt med oppgaveoverføringene.

«Nord-Norge har aldri blitt prioritert på lik linje med såkalte mer sentrale strøk. Det er nå på tide. Vi har store forventninger og er positive til å få overført oppgaver fra staten. Men det må følge med midler slik at vi kan forvalte og utvikle det ansvaret vi får på en god måte», uttaler fylkesråd for Nordland Kirsti Saxi (SV). Saxi trakk spesielt fram videreutviklingen av Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum.

Landsdelsrådet ved fylkesråd for Troms og Finnmark Anne Toril Eriksen Balto brakte frem at: «Nord-Norge har flere kulturinstitusjoner som arbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det samiske står sterkt og nærheten til Russland gjør Nord-Norge enestående i det viktige nordområdesamarbeidet. Vi tar samfunnsutviklerrollen på alvor og forventer at staten følger opp sin del av ansvaret med å gi oss midler og muskler til videreutvikling og oppbygging av regionen.»

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politiske ledelse for kultur i fylkene Nordland og Troms og Finnmark.