Kutter fraktprisen med en tredel

Klikk for stort bildeFor øyer som ikke har andre fraktalternativer enn hurtigbåt, kuttes prisen på godsfrakt med en tredel. -Vi ønsker gode livs- og næringsvilkår også på øyene, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Tidligere har fylkesråd Bent-Joacim Bentzen kuttet fraktkostnadene med en tredel for transport av fersk fisk på hurtigbåt. Nå gjøres det samme på alt gods, for øyene som ikke har andre alternative transportmåter for godsfrakt.

-Vi vil ta hele Nordland i bruk. Da er frakt av varer til og fra øyene en viktig del av samfunnets infrastruktur. For øyene som ikke har andre alternativ enn hurtigbåt, kutter vi nå prisnivået med 33 prosent, forteller fylkesråd Bentzen.

 

Eneste alternativ

Det er et poeng at det nettopp er anløpsstedene som ikke har andre alternativer enn hurtigbåt som får denne kostnadsreduksjonen på godstransport.

-I utgangspunktet er det mer gunstig, både kostnadsmessig og miljømessig at man frakter godset med ferge eller med Kystgodsruta. Men for de samfunnene som ikke har disse alternativene, så ønsker vi nå å gi bedre vilkår for å leve og drive næring, også på disse øyene, forklarer Bentzen.

 

Gjelder alt gods

Det er stor variasjon av typer gods som fraktes til og fra øyene med hurtigbåt. Bentzen slår fast at all godstransport vil være rabattert til disse anløpsstedene som bare har hurtigbåt som alternativ.

-Det kan være både dagligvarer til lokalbutikken, medisiner til hjemmetjenesten, eller det kan være reservedeler til traktoren. Vi ønsker å legge til rette for bosetting langs hele kysten. Dette er et lite bidrag i det større bildet, avslutter fylkesråd Bentzen.

Disse anløpene får redusert godstakst:

 

Anløpssted Kommune Rute
Øksningøy Bindal 18-111 Bindal
Øyen Bindal 18-111 Bindal
Harangsfjord Bindal 18-111 Bindal
Skotnes Bindal 18-111 Bindal
Hildringen Bindal 18-111 Bindal
Bønå Vevelstad 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Aursletta Vevelstad 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Visten Vevelstad 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Kilvågen Vevelstad 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Grytåga Vefsn 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Bærøyvågen Alstahaug 18-167 Forvik - Vistensteder - Tjøtta
Kilvær Vega 18-172 Herøyruten
Skogsholmen Vega 18-172 Herøyruten
Sandvær Herøy 18-172 Herøyruten
Langøy Alstahaug 18-172 Herøyruten
Måsøy Alstahaug 18-172 Herøyruten
Skålvær Alstahaug 18-172 Herøyruten
Hysværøyan Vega 18-172 Herøyruten
Nord Solvær Lurøy 18-191Helgelandspendelen
Stuvland Lurøy 18-193 Lurøy
Aldra Lurøy 18-193 Lurøy
Sanna  Træna 18-195 Træna lokal
Sandøy Træna 18-195 Træna lokal
Holmen Træna 18-195 Træna lokal
Sundøy Rødøy 18-411 Rødøy
Gjersvikgrenda Rødøy 18-411 Rødøy
Telnes Rødøy 18-413 Rødøy - Melfjordbotn
Melfjordbotn Rødøy 18-413 Rødøy - Melfjordbotn
Valøy Meløy 18-433 Meløy
Texmona Meløy 18-433 Meløy
Mesøy Meløy 18-433 Meløy
Rendal Meløy 18-433 Meløy
Sandvik Meløy 18-433 Meløy
Bliksvær Bodø 18-445 Gildeskål
Sørfugløy Gildeskål 18-445 Gildeskål
Givær Bodø 18-539 Væran
Vokkøy Bodø 18-539 Væran
Storå Narvik 18-585 Tysfjord
Musken Hamarøy 18-585 Tysfjord
Kjerrvika Hamarøy 18-585 Tysfjord
Hulløyhamn Hamarøy 18-585 Tysfjord
Hellemobotn Hamarøy 18-585 Tysfjord
Rostad Moskenes 18-773 Reinefjorden
Kjerkfjorden Moskenes 18-773 Reinefjorden
Vindstad Moskenes 18-773 Reinefjorden
Lonkan Hadsel 18-837 Hadsel
Helgenes Hadsel 18-837 Hadsel
Sommerset Hadsel 18-837 Hadsel
Ingelsfjord Hadsel 18-837 Hadsel
Brottøy Hadsel 18-837 Hadsel
Øksnes Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Tundstad Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Tinden Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Skipnes Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Barkestad Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Finnvåg Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Austringen Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Grødset Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Langøy Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Sigerland Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Børøya Øksnes 18-866 Myre - Øksnes - Vestbygd
Brennsundvik Steigen 23-755 NEX II