Lager framtidas tannhelsetjeneste

Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV)Fylkesrådet anbefaler en faglig styrking av tannhelsetjenesten. Målet er en bedre og mer framtidsrettet tannhelsebehandling for innbyggerne i Nordland.

-Vi har et klart mål om å forbedre tannhelsen i Nordland. Da må vi ha flere behandlere på jobb samtidig, og moderne klinikker med det nyeste utstyret. Det er målet med denne satsingen, forteller fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes.

Faglig kvalitet

Nå legger fylkesrådet fram forslag til en klinikkstruktur, som fylkestinget skal ta stilling til i oktober. Med forslag om reduksjon fra 61 til 43 klinikker, ønsker fylkesråd Refsnes å oppnå topp moderne klinikker for nordlendingene, og med sterke fagmiljøer.

-Det vil bety at noen får økt reisevei. Likevel mener vi at reisetiden er akseptabel, fordi målet er å oppnå sterkere faglig kvalitet, og mer moderne utstyr. Nordland er et langstrakt fylke, derfor har vi valgt å fortsatt beholde såpass mange klinikker. Vi har flere klinikker enn de andre fylkene. Det må vi ha for fortsatt å kunne dekke pasientområdene godt.

Forebygging

At barna i Nordland har mer hull i tennene enn resten av landet kan ikke fylkesråd Refsnes slå seg til ro med. Hun ønsker nå derfor å satse mer på forebygging.

-Ved å systematisere forebygging i tett samarbeid med kommunene og skolene, skal vi få ned antall hull og øke tannhelsen generelt. At det ligger god økonomi i å forebygge i stedet for å reparere, sier seg selv. I tillegg oppnår man personlig økt helse. Derfor vil vi intensivere forebyggingen, argumenterer Refsnes.

Reduserer kostnader

Kutt på 283 millioner kroner i årlig bevilgningene fra staten, gir krav til innsparing. Da var det ifølge Refsnes også naturlig å ta en gjennomgang av hele tannhelsesektoren.

-Når vi går gjennom hele organiseringen av den offentlige tannhelsesektoren i Nordland, legger vi de faglige argumentene til grunn for hvordan vi ønsker å organisere tannhelsetjenesten. Det er det viktigste argumentet for hvordan vi legger opp antallet klinikker. Rett og slett for at tannhelsen skal bli bedre for nordlendingene. Større enheter gir sterke fagmiljøer, og er også anbefalingene fra alle de tannhelsefaglige aktørene, avslutter fylkesråd Aase Refsnes.

 

Her kan du lese hele saken om framtidas tannhelsetjeneste i Nordland.

Fant du det du lette etter?