Lærebedrifter kan søke om ekstra tilskudd

Klikk for stort bildeEn lærling i fullt arbeid på et nybygg i Nordland. Ann-Heidi Andersen Alle lærebedrifter i Nordland kan nå søke om et ekstra stimuleringstilskudd.

Fag og yrkesopplæringen i hele landet har fått utfordringer i forbindelse med korona-epidemien. Fylkeskommunen har i denne sammenheng fått til sammen 8,7 millioner kroner fra staten til stimuleringstilskudd for lærlinger

Klikk for stort bildeHild-Marit Osen  - Dette er et viktig tiltak for å sikre at ungdommene får gjennomført læretiden og at korona-situasjonen ikke fører til utsettelser og forsinkelser. Ordningen og tilskuddet skal bidra til flere lærekontrakter/opplæringskontrakter slik at flest mulig søkere får tilbud om læreplass. Tilskudd kan også gis til lærebedrifter som har permitterte lærlinger for å sikre at de får fullført læretiden, sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap).

Søknadsfrist 1. november

Målgruppene for tilskuddet er både bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger/lærekandidater eller allerede etablerte lærebedrifter som kan ta inn lærlinger/lærekandidater utover det det har gjort tidligere. 

Søknadsfristen er 1.november og søknaden vil bli behandlet fortløpende.

Informasjon om kriteriene for å få tilskuddd og elektronisk søknadsskjema finnes på Nordland fylkeskommunes nettsider: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/ekstraordinare-tilskudd-til-larebedrifter-i-2020.1034171.aspx

- Løp og søk

Medlemmene i Yrkesopplæringsnemda i Nordland er svært glad for den nye tilskuddsmuligheten.

Klikk for stort bildeDaniel Bjarmann Simonsen  -Vi har tre problemer. 7 av 10 Nordlandsbedrifter mangler fagfolkene vi trenger. Vår største eksportvare er unge folk. Og det er flest ungdom som i utenforskap. Skal bedriftene fortsette å skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet, må vi ha flere fagfolk gjennom læreløpet og ut i jobb. Også når vi har ridd virusstormen av. Det er det dette tilskuddet handler om. Løp og søk, sier regiondirektør i NHO Nordland Daniel Bjarmann Simonsen.   

 

Klikk for stort bildeRita Lekang Kommunikasjonstjenesten   

 

Simonsen får følge av regionleder i LO i Nordland Rita Lekang.

- Dette er et viktig tilskudd. Vi trenger stimuli for å få bedrifter i fylket til å ta inn lærlinger og oppfylle lærlingegarantien. Det er også viktig i forhold til ungdom som er på vei ut i et lærlingeløp, at de kan føle seg tryggere på at de får en læreplass, sier Lekang.

 

- Fylkesrådet vil i samråd med partene i arbeidslivet vurdere om noe av midlene vi har fått, skal øremerkes spesielt utsatte bransjer eller næringer. Dette vil vi komme tilbake til, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen.