- Lærlingene - en stor ressurs for bedriften

Klikk for stort bildeElkem Salten, representert ved verksdirektør Ove Sørdahl og HR-konsulent Rune Skaug, fikk utdelt Opplæringsprisen fra Ole Hjartøy, medlem i Yrkesopplæringsnemda i Nordland Trond-Erlend Willassen - Lærlingene våre i Elkem Salten er en ressurs som bidrar til å utvikle de andre ansatte og bedriften.

Det sier Rune Skau som er HR-konsulent i Elkem Salten. Sammen med verksdirektør Ove Sørdahl mottok han i dag på vegne av Elkem Salten årets opplæringspris for Nordland. Det var Ole Hjartøy (NHO) som er medlem i Yrkesopplæringsnemda som delte ut prisen under Nordlandskonferansen i Bodø.

Verksdirektør Sørdahl er naturlig nok veldig glad på vegne av bedriften for å få prisen

- Vi er heldige som har Rune Skau som over mange år har hatt stor fokus på lærlinger, og på den måten har vært en foregangsperson for god opplæring. Omlag 10% av våre operatører er i dag lærlinger, og vi ønsker enda flere, spesielt innen kjemi og prosess

- Foruten at lærlinger er en god ressurs arbeidsmessig for Elkem Salten, er det også utviklende for våre faste ansatte å ha ansvar for å utvikle lærlinger til å dyktige fagarbeidere, sier han.

Lærlinger i fem fag

I dag har Elkem Salten 11 lærlinger fordelt på 5 fag: Kjemiprosessfaget,   Elektrikerfaget,     Industrimekanikerfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget  og  IKT- driftsteknikerfaget.

De er også godkjent i Produksjonsteknikkfaget og har også planer å få godkjent logistikkfaget.

I begrunnelsen for prisen heter det blant annet:

Denne bedriften en veldig aktiv og dyktig HR-konsulent (Rune Skau) som kan tilskrives mye av æren for det som skjer på opplæringssiden.

Dette går på samarbeid med videregående skoler, ungdomsskoler, Karrieresenteret, Indre-Salten Opplæringskontor, NAV og også Newton.

Kjemiprosessfaget er kanskje et særlig viktig fag for bedriften og det har vært jobbet hardt i samarbeide med Saltdal VGS for å få til utdanning her.

I alle fall er bedriften klar for å ta inn mange lærlinger her.

Til slutt kan det nevnes at bedriften også tar inn flyktninger på språktrening og noen har fått tilbud om jobb ved bedriften.

Det var Indre Salten Opplæringskontor v. Andreas Mosti, som foreslo Elkem Salten som prisvinner.

Delte prisen med Einar Øverås

Klikk for stort bildeDaglig leder ved opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland, Einar ØveråsÅrets fagopplæringspris var delt i to, og andre prisvinner er daglig leder ved opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland, Einar Øverås. Han kunne ikke selv delta under dagens prisutdeling.

I begrunnelsen for prisen heter det:

Han etablerte opplæringskontoret for Restaurant og Mat fag i Nordre-Nordland for 30 år siden.Han har hatt et imponerende og brennende engasjement for faget gjennom alle disse årene og er svært dedikert i faget.

Han har høy status i kokkekollegiet og er svært respektert, og har også fått mange utmerkelser.

Han har mye av æren for at Narvik VGS fortsatt kan tilby Restaurant og Matfag på skolen og  som stod i fare for å bli nedlagt

Han har jobbet målrettet med rekrutteringsarbeid ned til 9. - 10. klassene i Ofoten-regionen og arrangerer hvert år lærlingeuken.

Et tilbud til alle 2.års lærlinger til å delta på ulike fagkurs og fagoppdateringer.

Her inviterer han høyt kvalifiserte kokker, konditorer fra hele landet til å ha fagkurs med lærlingene.

Han har vært en særlig pådriver for å få mange lærlinger på plass hos den største lærebedriften, Hurtigruten. (Som tidligere har mottatt opplæringsprisen).

Og så er han en kjernekar og som lever og ånder for fagopplæringen.

Det var Opplæringskontoret for Restaurant- og Matfag i Nordre-Nordland som foreslo at prisen skulle gå til nettopp Einar Øverås

Tradisjonsrik pris

I år er det 27 gang i år prisen deles ut, siden den første gang ble delt ut i 1992.

Hovedmålet med prisen er å fremme fagopplæring i arbeidslivet, og prisen er også ment til å være en "motivator" til å arbeide for at unge mennesker skal få en utdannelse innenfor fagopplæring i Nordland.

Ikke minst skal prisen være med å bidra til å øke status til yrkesfagene.

Klikk for stort bildeHyggelig prat etter prisutdelingen. Fra venstre verksdirektør Ove Sørdahl, Ole Hjartøy fra Yrkesopplæringsnemda, fylkesråd for næring Ingelin Noresjø og HR-konsulent på Elkem Salten Rune Skau. Trond-Erlend Willassen