Leter fortsatt etter mineral-penger

Klikk for stort bildeFylkesråd Tomas Norvoll håper at NHO-leder Kristin Skogen Lund kan bidra til at regjeringen øker bevilgningene til Norges geologiske undersøkelser (NGU). – Skal vi høste verdiene, må vi vite hva som befinner seg under bakken, sier Norvoll.Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

Av Roger Martinsen

Det hersker full enighet om mineralenes betydning for en omstilling til et grønnere næringsliv, blant aktørene som deltar på GeoNor-konferansen i Mo i Rana.

            – Mineraler er en av de aller viktigste innsatsfaktorene for et grønt skifte, sa Mineralklynge Norges Susanne M. Nævermo-Sand.

            Elisabeth Gammelsæter fra Norsk Bergindustri understreket at alt som ikke gror er mineraler, mens alt som gror behøver mineraler.

            – Vi kan ikke møte klimautfordringene med reduksjonisme, men med nye løsninger. Det grønne skiftet krever mineraler, og i Norge har vi et formidabelt potensial og vi har formidable verdier. Så utvinningen av mineraler i Norge må økes, samtidig som det må jobbes for å gjøre dette kommersielt lønnsomt og gi næringen en nødvendig forutsigbarhet, sier leder for NHO, Kristin Skogen Lund.

 

Forsvant med flyktningekrisen

Mineraler må med andre ord til for å skape vekst. Det er i dette perspektivet at fylkesråd Tomas Norvoll, som åpnet GeoNor-konferansen på Mo, finner det rimelig spesielt at regjeringen fortsatt ikke bevilger pengene som Norges geologiske undersøkelser (NGU) behøver til geologisk kartlegging.

            – Man er enige om betydningen og man er enige om potensialet. Da blir det temmelig spesielt at regjeringen ikke vil bevilge pengene som behøves, slik at NGU kan tegne det veikartet industrien behøver, sier Norvoll.

            Regjeringen kuttet bevilgningene til NGU med 25,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016. Dette for å finansiere flyktningekrisen. Pengene kom ikke tilbake i statsbudsjettet for 2017. 

            – Skal vi høste verdiene, må vi vite hva som finnes i bakken. I Sverige og Finland er 98-99 prosent kartlagt, i Norge om lag 75 prosent. Og Nordland, som kanskje har størst potensial, er blant de delene av landet som er dårligst kartlagt, sier fylkesråden.

            – Flyktningekrisen er over, men NGUs penger er fortsatt borte. Letebudsjettet må tilbake på det nivået det var før 2016. Det må vi jobbe hardt for, sier Norvoll.

 som forventer at NHO-lederen benytter sine kanaler og sitt nettverk, for å presse på overfor regjeringen.

            NHO-leder Kristin Skogen Lund sier at hun slett ikke er uenig i at støtten til NGU må oppjusteres til 2015-nivå igjen, og at dette var noe av det hun noterte seg, før hun reiste hjem fra konferansen i ettermiddag.

 

– Et lappverk

Avdelingsdirektør Tom Holdal hos NGU registrerer den brede enigheten om mineralenes betydning og potensial. Samtidig har man hos NGU ikke mottatt noen signaler som tyder på at det er mer penger på gang fra regjeringen.

        Klikk for stort bildeEtter at regjeringen reduserte støtten til NGU med 25 mill., har kartleggingen av mineralressurser stanset opp. – Datagrunnlaget vi har for blant annet Nordland, er for et lappverk å regne, sier avdelingsleder hos NGU, Tom Holdal. Roger Martinsen

 

– Vår rolle er å være en los, letemessig og forvaltningsmessig. Vår kartlegging skal legge et grunnlag for satsingsvilje hos investorer. Det vi har i dag er en del gamle data og hvite flekker på kartet. Spesielt for Nordland og deler av Sør-Norge er det grunnlaget som finnes, et lappverk. Dette innebærer at det finnes et betydelig uforløst potensial, sier Holdal.

            For NGU er betyr budsjettkuttene at man må begrense feltarbeid til et minimum, og at et påbegynt geofysisk og geologisk kartleggingsprogram er stanset. Dette programmet ble satt i gang for å legge et grunnlag for økt prospektering, kartlegging av funn samt en gradvis utvikling av mineralindustrien. 

Klikk for stort bildeSamtlige deltakere under dagens paneldebatt på GeoNor-konferansen, var enige i at mineralnæring har en avgjørende betydning for det grønne skiftet, og et potensiale for å skape nye, grønne arbeidsplasser. F.v. Arne O. Holm (High North News, konfransier), Lennart Gustavsson (Georange), Anne Husebekk (UiT – Norges arktiske universitet), Kristin Skogen Lund (NHO), Are Tomasgard (LO), Susanne M. Nævermo-Sand (Mineralklynge Norge), Tomas Norvoll (Nordland fylkeskommune) og Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri). Roger Martinsen