Lønnsomt løft for fylkesvegene

- Ny analyse viser at gevinsten er langt større enn kostnaden ved å fjerne forfallet på fylkesvegene i Norge. Likevel øker forfallet. Det er Nordland som har det største behovet, men det er ikke mulig å fjerne forfallet uten økte statlige bevilgninger.

Det sier en ambisiøs fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).


Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp)Skal bruke 570 millioner 


- I 2018 skal Nordland fylkeskommune bruke 570 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegene, sier samferdselsråden.

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027 kom det fram at det for hele landet er en mangler 2,4 milliarder kroner til drift- og vedlikehold på fylkesvegnettet. 

- Når regjeringen holder igjen på penger til vedlikehold, tar dette for lang tid, sier en utålmodig samferdselsråd.

Størst etterslep i Nordland


Nordland har mest fylkesvei av alle fylker i landet, 4 110 kilometer. Fylkesrådet ba regjeringen om penger til drift og vedlikehold i tråd med behovene. Dette ble gjort i arbeidet med Nasjonal transportplan. 


- Det er viktig at eksportfylket Nordland settes bedre i stand til å oppgradere fylkesvegene.  Nordland har det største etterslepet av vedlikehold, grovt estimert til ni milliarder kroner, forteller Eggesvik.


Det totale etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene i Norge er i dag anslått til å være mellom 51 til 87 milliarder kroner. Det viser fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan. 

- Når det hvert år bevilges mindre penger enn behovet for vedlikehold øker problemene. På landsbasis øker etterslepet til 99 milliarder kroner i 2027, sier Eggesvik og viser til en analyse Oslo Economics har utarbeidet på vegne av Maskinentreprenørenes forbund (MEF).


Oslo Economics’ analyse viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke vedlikeholdsinnsatsen, men at det vil bli mindre lønnsomt desto lenger man venter.


I forarbeidet til Nasjonal transportplan anbefalte Statens vegvesen å etablere et eget fornyelsesprogram for fylkesvegene, på grunn av det betydelige forfallet. 


- Det er uheldig at samferdselsdepartementet så langt ikke har fulgt opp dette rådet, avslutter Eggesvik.