Må spare på ferge – tar ned på frekvens

Klikk for stort bildeBent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel, SpNordland fylkeskommune skal spare 60 millioner kroner på fylkesveg og fylkesvegferjer neste år. Det betyr endringer på noen fergeruter, som fylkesrådet kommuniserte allerede i oktober.

-Vi har ikke noe annet valg enn å ta ned ruteproduksjonen. Vi legger ikke ned noen ruter, men det blir færre avganger på enkelte samband. Fra vi i oktober varslet at dette arbeidet er i gang, og fram til nå, har fylkeskommunen vært i dialog med selskapene for å finne best mulig løsninger. Vi er ikke helt i mål, men ser for oss å kunne sende ut en høring i løpet av desember, forklarer samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).
 

Lavere rammer

Med reduksjoner i overføringene fra staten til Nordland fylkeskommune på 486 millioner kroner frem mot 2023, må fergedriften ta sin del av innsparingene innen samferdsel.

- Det gjør at vi er nødt å se på blant annet endringer i rutetilbudet og økte billettpriser, sier fylkesråd Bentzen.

Flere samband berøres

Det arbeides med konkrete forslag som vil medføre reduksjon i åpningstid og frekvens for flere samband. Pendlerturer vil i størst mulig grad bli forsøkt skjermet.

-Eksempelvis ser vi konkret på sambandet Melbu-Fiskebøl, hvor det fremdeles vil være mulig med dagpendling morgen og ettermiddag. Vi ser på de sambandene der det er mulig å gjøre reduksjoner som monner økonomisk, samtidig som det selvsagt fortsatt skal være et tilbud, men da noe redusert i frekvens og åpningstid, forklarer samferdselsråd Bentzen.

Vil høre bredt

Før samferdselsråden vedtar de endelige ruteendringene, vil han gjennomføre dialog med kommunene som berøres. I tillegg trenger han mer kunnskap og innspill gjennom høringsrunder, for å få innsyn i hvordan næringslivet vil bli berørt. Dette vil bli gjort så snart avklaringer med selskapene er gjort, og man kan legge fram de konkrete endringene i helhet.

-Vi regner med å få mange innspill. Disse vil jeg selvsagt ta hensyn til. Vi er opptatt av å sy sammen et samferdselstilbud som svarer på behovene til de reisende. Samtidig kommer vi ikke bort fra at vi må gjøre kutt. Men vi forsøker å ta dem der det smerter minst, avslutter fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

For 2020 planlegges det endringer i rutetilbudet på følgende samband:

 

Melbu – Fiskebøl:

Her foreslås det færre turer og redusert åpningstid. Det legges opp til å fortsatt ivareta pendlertrafikk.

Forøy – Ågskaret:

Endringen gir små konsekvenser for brukerne da det kuttes første rundtur på morgenen fra Ågskaret 05:30 og siste tur fra Ågskaret kl 00:05, begge er svært lite brukt i dag

Festvåg – Misten:

Færre avganger og noe redusert åpningstid kveld. Det legges opp til å fortsatt ivareta pendlertrafikk. 

Rødøysambandet:

Her er det parallell ruteproduksjon mellom Rødøysambandet og sambandet Jektvik – Kilboghamn, tirsdag, fredag og søndag til Kilboghamn.  Disse anløpene kan betjenes ved at reisende med Rødøysambandet reiser via Jektvik - Kilboghamn.

Flostad-Søvik/Sandnessjøen–Dønna:

Det er allerede igangsatt kutt i ruteproduksjon ifm nytt samferdselskart. Ytterligere endringer er under planlegging. Konkret ser vi på muligheten for å flytte turer mellom fergene i den hensikt å redusere skift på den ene ferga.

Stokkvågen-Træna:

Det arbeides med å redusere kostnader gjennom redusert passasjerkapasitet og selvbetjent kiosk.

Stokkvågen-Lovund:

Det foreslås å fjerne en tur på B-ferja. Det foreslås også selvbetjent kiosk.

Finnvik-Digermulen:

Det arbeides med å redusere kostnader gjennom redusert passasjerkapasitet.

Økte billettpriser:

Med en økning i billettinntektene på 25 millioner kroner, vil det for de fleste fergestrekninger medføre at billettprisene øker med 20 - 30 prosent for en ordinær personbil sammenlignet med i dag. For enkelte fergestrekninger vil økningen bli opp mot 40 prosent. Grunnet takstsystemets oppbygging med takstsoner er det ikke mulig med en helt lik prosentvis økning.