Mer forskning ved Campus Helgeland

Klikk for stort bilde

Fylkesrådet bidrar til å realisere nytt teknologisk forskningsinstitutt i Mo i Rana. Målet er å gi næringslivet i Nord-Norge mer kunnskap og økt konkurransekraft.

Nyskapningen skal være et  næringsrettet og teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland i Mo i Rana.

 

- Fylkeskommunen bidrar med 2 millioner kroner i en kritisk oppstartsfase for selskapet, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

 

Rundt nyetableringen er et partnerskap som består av SINTEF, SIVA, Mo Industripark, Kunnskapsparken Helgeland og Nord universitet.

Initiativtakerne mener etableringen vil bidra til mer forskning og nyskapning i bedriftene, samt gi et løft for forskningsmiljøenes kontakt med næringslivet.

Det langsiktige målet er å  øke bedriftenes konkurransekraft og danne grunnlag for nyetableringer.

 

- Jeg mener dette er en svært viktig satsing for nyskapning i næringslivet på Helgeland, Nordland og hele Nord-Norge. Det er en milepæl for industrimiljøet på Helgeland. Industribedrifter i hele landsdelen har store utviklingsmuligheter gjennom mer bruk av forskning i sitt utviklingsarbeid, mener Fagerås.

 

I tillegg til finansiering fra fylkeskommunen og partnerne/eierne, bidrar Sparebankstiftelsen Helgeland og Helgeland Sparebank Gavestiftelse hver med tilsvarende prosjektstøtte.