Mindre årskull gir færre søkere til videregående skole i Nordland

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Berit Stensland Til sammen 8828 personer har søkt til videregående skoler i Nordland i år, noe som er en nedgang på 495 søkere sammenlignet med fjoråret. Nedgangen har sammenheng med at det er færre ungdommer i de aktuelle årskullene.

Søkningen vil studiespesialisering er merkbart dårligere, mens andelen av de elevene som velge yrkesfag i Nordland holder seg holder seg på samme nivå som tidligere. På vg1 er fordelingen blant ungdomsrettslevene på 57 prosent på yrkesfag og 43 prosent på studieforberedende program. Antall søkere til læreplass er stabilt høyt med en liten økning sammenlignet med fjoråret.

Klikk for stort bilde  Bekymret for studiespesialisering

For studiespesialisering så er det ingen skoler som kan vise til særlig økning i søkertallene, og det er merkbart lavere søkning enn fjoråret.

Bodin-, Mosjøen- og Hadsel vgs skiller seg ut negativt med svakere tall. Idrettsfag har en økning i søkertallet i år som gjør at de studieforberedende tilbudene  totalt sett ikke har like stor nedgang som det ellers ville vært.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen er likevel bekymret for sviktende rekruttering til studiespesialisering.

- I Nordland har vi en for lav andel som velger studiespesialisering, og nedgangen i elevkullene ser ut til å ramme denne fagretningen spesielt negativt. Nedgangen vil gi oss utfordringer med å kunne tilby et bredt nok programfagstilbud ved skolene, og for få elever velger fordypning innen realfag. Dette må vi gjøre noe med. Nordland trenger sykepleiere, leger, ingeniører og andre med universitetsutdanning i framtiden, sier fylkesråden.

Stabile yrkesfag

De fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene viser stabile eller litt lavere søkertall sammenlignet med i fjor.

Det nye utdanningsprogrammet for Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign har lave søkertall sammenlignet med det gamle utdanningsprogrammet Design og håndverk.

Totalt er det bare 42 søkere til tre skoler. Det kan bli en utfordring å opprettholde bredden innen programmet på Vg2-nivå med så svake søkertall.

Det nye utdanningsprogrammet for IKT og medieproduksjon har gode søkertall på alle tre skolene hvor det ble lyst ut.

Se oversikt over søkertallene til alle skolene. (PDF, 218 kB)