Mindre mobbing i Nordland

Klikk for stort bildeKunnskapsminister Jan Tore Sanner (t.v.) var til stede da Mobbeknappen ble innført på nettsidene til alle videregående skolene i Nordland i fjor høst. Til høyre for ministeren mobbeombud Lasse Knutsen, leder elevrådet Bodin videregående Peder Kachel Nordland og fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) Trond-Erlend Willassen Nordland har størst nedgang i mobbing på videregående skole av samtlige fylker i Norge.

Dette viser nylig offentliggjorte tall fra Elevundersøkelsen som gjelder alle elever på Vg1 i Norge.

Best i landet

Andelen av elever på Vg1 på videregående skole i Nordland som føler seg mobbet på skolen har gått fra 5, 6 prosent høsten 2017 til 3,9 prosent høsten 2018. Denne nedgangen på 1,7 prosentpoeng er den høyeste i landet i undersøkelsen.

- Gode nyheter

Dette er svært gode nyheter, og betyr mye både for den enkelte elev og for skolemiljøet. I Nordland har vi tatt mobbing på alvor.  Vi har ansatt et eget mobbeombud, og var først ute i landet med innføring en mobbeknapp på nettsiden til de videregående skolene, som gjør rapportering av mobbing enklere. Dette arbeidet vil vi videreføre, og de positive mobbetallene er helt klart en inspirasjon i det videre arbeidet mot mobbing i skolen, sier fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap).

Trenger kunnskap og inkludering

Også mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen, synes det er svært gledelig at tallene viser en positiv utvikling for Nordland.

- Men jeg er allikevel bekymret for at det fortsatt er elever som er utsatt for mobbing og krenkelser. Vi trenger mer kunnskap i skolene om hva de skal se etter og hvordan de skal håndtere det. Vi trenger lærere som er god på kartlegging, relasjonsbygging og inkludering. Vi trenger også skoleledere som bygger kapasitet og setter tydelige krav til ansatte. Får vi dette til, så har jeg stor tro på at vi vil få en enda større nedgang i mobbetallene, sier Knutsen.

Vedlagte dokument «Tilstandsrapport Elevundersøkelsen Høst 2018 (PDF, 564 kB)» presenterer flere fakta fra Nordland fra Elevundersøkelsen.

Hele Elevundersøkelsen finner du her:https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/videregaaende-skole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nordland-fylke?orgaggr=a&kjonn=a&utdanningstype=--&program=--&sammenstilling=1&fordeling=2