Moskenes tar opp kampen mot mobbing

Klikk for stort bildeMobbeombud Lasse Knutsen på folkemøte i Moskenes i sommer. Scott Gilmour   - Moskenes kommune fortjener honnør for å ha gått inn i et partnerskap mot mobbing. I året som kommer vil jeg jobbe hardt for at de andre kommunene i Nordland skal gjøre det samme, sier mobbeombud i Nordland fylkeskommune Lasse Knutsen.

- Vi vet at mobbing skjer ikke på en isolert arena, det skjer på skolen og i barnehagen, men også i idrettsklubber, fritidsklubber, på nett og ellers i lokalsamfunnet. Derfor er vi mange som må ta et samfunnsansvar. Moskenes kommune har vilje til å jobbe hardt og systematisk mot mobbing gjennom konkrete tiltak, sier Knutsen. Han gir spesiell skryt til oppvekstsjef Bjørn Olav Laksosnes.

- Han har gjort et godt stykke arbeid og involvert hele lokalsamfunnet i kampen mot mobbing.

Overordnet plan for alle

Laksosnes forteller at det var på et møte i kommunen i sommer at mobbeombudet utfordret kommunen til å lage en tiltaksplan mot mobbing. Politikere og administrasjon tente på ideen og nå er planen vedtatt av kommunestyret.

- Kommunen undertegnet i sin tid «Manifest mot mobbing». Den nye handlingsplanen vi nå har vedtatt blir et verktøy til å jobbe bredt mot mobbing i samfunnet, og ikke bare blant barn og ungdom. Målet vårt er at planen skal være «levende» og langt framme i bevisstheten til innbyggere i kommunen, organisasjoner, lokale idrettslag og alle andre vi har med å gjøre.

Skal videreforedles

- Med «levende» mener jeg også at planen skal revideres og gjøres endra mer treffsikker, etter hvert som vi får innspill og forslag til endringer fra befolkningen, sier Laksosnes.