Nå kan du søke midler til holdningsskapende trafikksikkerhet

Klikk for stort bildeØnsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nå kan kommuner, lag og foreninger, skoler og enkeltpersoner søke om midler til ulike tiltak.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper.

Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer o.l.

Mer informasjon om trafikksikkerhetsmidlene finner du på www.nfk.no/nftu. Her finner du også elektronisk søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. oktober 2020.